SOTE SEIS – KORJATAAN VAIN SE MIKÄ ON RIKKI

8 tammikuun, 2022 | Blogit Uutiset Yleinen

Työterveys ja yliopistolliset keskussairaalat erinomaiset

Suomalaisessa terveydenhoidon järjestelmässä on sekä erittäin hyvää että heikosti toimivaa. Erinomaisuutta edustavat esimerkiksi työterveyspalvelut ja erikoissairaanhoidon yliopistolliset keskussairaalat.

Työterveyspalvelut ovat nopeasti saavutettavissa ja palvelu laadukasta. Yliopistollisten keskussairaaloiden palvelua kiittävät poikkeuksellisesti lähes kaikki potilaat.

DDR-tuliainen julkinen terveyskeskuspalvelu rikki

Asiakkaan kannalta rikki ovat vuoden 1972 kansanterveyslain mukaiset, alun perin DDR-mallin pohjalta luodut julkiset terveyskeskukset.

Pelkästään terveyskeskuspalvelun saavutettavuus pitkine jonoineen on yksi suurista ongelmista. Espoossa kiireettömään hoitoon saattaa joutua odottamaan viikkoja samalla kun yksityiseen pääsee käytännössä heti.

Korjataan vain se mikä rikki

Sotessa tulisikin keskittyä korjaamaan se mikä on rikki eli terveydenhuollon julkiset peruspalvelut – terveyskeskukset. Toimivia osia kuten yliopistolliset keskussairaalat ja työterveys ei ole syytä peukaloida vaan antaa niille työrauha keskittyä potilastyöhön.

Korjaamalla vain rikkioleva voitaisiin keskittyä oleelliseen, välttää valtava muutosprosessi 15 vuotta kasvavine kumulatiivisine kuluineen ja kustannuksineen. Samoin keskellä pandemiaa annettaisiin hyvin toimiville yksiköille mahdollisuus keskittyä terveydenhoitoon hallintouudistusten sijaan.

Sinisten ehdottama yrittäjäpohjainen perhelääkärimalli korvaamaan julkista peruspalvelua

Sinisten ehdotuksessa valmisteilla oleva sote-uudistus ja hallinon lisäys pysäytettäisiin. Säilytetäisiin se, mikä toimii hyvin. Samalla säästettäisiin valtavasti veronmaksajien varoja – pelkästään 2022 vaihtoehtobudjetissa Siniset arvioi säästön olevan 900 M€ yhden vuoden aikana.

Kohdennettuna korjaustoimena Siniset on 15.10.2021 esittänyt yrittäjäpohjaista perhelääkärimallia, joka toimii monessa länsimaassa.  Siniset: Sote tarvitsee yrittäjäpohjaisen perhelääkärimallin DDR-pohjaisten monopolien sijaan – Siniset (sininentulevaisuus.fi). On talven aikana ollut hienoa havaita, että usea muukin puolue on kääntynyt kannattamaan Sinisten syksyllä esittämää mallia.

Toimivaa konetta ei kannata korjata. Korjataan vain se mikä on rikki. Samalla vältetään soten valtavat lisäkulut.

Helsinki 8.1.2021

Petri Roininen, Puheenjohtaja

Siniset