Sininen tulevaisuus -periaateohjelma

Puolueen tehtävänä on toimia Suomen muutosvoimana hyvinvoinnin, oikeudenmukaisuuden ja turvallisuuden saavuttamiseksi. Tavoitteenamme on, että jokaisella yksilöllä yli sukupolvien on tasa-arvoiset mahdollisuudet kehittää itseään, ympäristöään ja yhteiskuntaa. Haluamme yhteiskunnan joka kannustaa työhön ja yrittämiseen, toisista välittämiseen sekä turvaa toimeentulon jokaiselle kansalaiselle.

Luotamme suomalaiseen ihmiseen ja hänen kykyynsä kantaa vastuuta ja nauttia vapautta. Hyvinvointi syntyy ihmisen hyvistä teoista yhteisöään, läheisiään ja itseään kohtaan. Yhteiskunnan on tuettava ja kannustettava ihmistä kehittämään itseään ja tekemään hyvää. Vain tätä kautta myös yhteiskunta ja hyvinvointi kehittyvät. Jokaiselle suomalaiselle on annettava tilaisuus toteuttaa kykyjään, oikeus yrittää ja mahdollisuus myös uuteen alkuun.

Kunnioitamme kotien itsenäisyyttä ja perhearvoja, koska kodeissa rakennetaan yksilön ja yhteiskunnan kehityksen perusta. Emme ole minkään edunvalvontajärjestön poliittinen siipi, emmekä sitoudu perinteiseen eturyhmäajatteluun. Ainoa eturyhmämme on Suomen kansa. Puolustamme arvojemme pohjalta kaikkien suomalaisten hyvää elämää. Arvojamme ovat rehellisyys, ahkeruus ja isänmaallisuus. Kunnioitamme ja edistämme uudistusmielisyyttä, käytännönläheisyyttä ja lähimmäisenrakkautta.

Maamme runsaita luonnonvaroja on käytettävä kestävällä tavalla suomalaisten itsensä hyväksi. Haluamme turvata Suomen talouden ja työpaikat sekä helpottaa yrittämisen mahdollisuuksia. Olemme puolue, joka esittää selkeitä ja ennakkoluulottomia vastauksia ja uudistaa Suomea inhimillisesti. Emme rakenna vastakkainasetteluja vaan ratkaisuja.

Puolue tukee kansanvaltaista päätöksentekoa. Haluamme edistää kansalaisten osallistumista yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen ja turvata suomalaisen oikeusvaltion. Päätökset on tehtävä mahdollisimman lähellä niitä, joita ne koskevat.

Suomen tulee olla kansainvälisesti vaikuttava, kansalaistensa etua puolustava maa. Katsomme, että suomalaisten hyvinvointi edellyttää osallistumista maailmanlaajuisten ongelmien ratkaisemiseen. Uskomme, että valtioiden tulee olla itsenäisiä toimijoita kansainvälisessä maailmassa.

Edistämme Suomen ainutlaatuisuutta ja ylläpidämme suomalaista itsetuntoa. Suomalaisuus ei ole sulkeutunutta, vaan jokaisesta, joka haluaa osallistua suomalaisen sivistyksen ja hyvinvoinnin rakentamiseen, voi tulla suomalainen. Kunnioitamme ihmisoikeuksia, emmekä hyväksy minkäänlaista ihmisvastaisuutta.

Olemme lämminhenkinen poliittinen koti kaikille suomalaisille, jotka jakavat nämä arvot ja periaatteet. Rakennamme yhdessä toivoa, tuloksia ja tulevaisuudenuskoa ja turvaamme Suomen, joka on ihmiselle hyvä.