Sampo Terho: Suomen talouden hukattu vuosikymmen on ohi

Sinisen eduskuntaryhmän kansanedustaja, ministeri Sampo Terho kommentoi hallituksen tiedotustilaisuudessa 31.8.2017 budjettiriihen tuloksia seuraavasti:

Sininen tulevaisuus on tyytyväinen hallituksen budjettiriihen päätöksiin. Hallitus osoitti toimintakykynsä ja toteutti jälleen näillä päätöksillä osaltaan hallitusohjelmaan kirjattua suurempaa suunnitelmaa. Suunnitelma tuottaa tulosta. Suomen talouden hukattu vuosikymmen on ohi.

Keskiluokan verokapina

Erityisen tyytyväisiä olemme siihen, että hallitus kevensi työn verotusta. Tämä on liikkeemme aatteen mukaista politiikkaa. Keskiluokan verokapina on tällä hallituskaudella käynnistynyt. Näiden päätösten jälkeen olemme tämän hallituskauden aikana alentaneet ansiotuloverotusta 1,2 miljardia euroa, pieni- ja keskituloisiin painottuen. Solidaarisuusveron alaraja säilyy. Tämä on järkevää veropolitiikkaa.

Lindströmin ehdotus johtaa työryhmän perustamiseen – yritystuet syyniin

Toimet työllisyyden ja erityisesti nuorten työllisyyden parantamiseksi ovat tervetulleita. Helpotamme työttömyystuella yritystoiminnan aloittamista ja opiskelua. Muuntokoulutukseen lisätään resursseja.

Hallituksen päätös kutsua oppositioryhmien edustajat mukaan pohtimaan yritystukien uudistamista on niin ikään merkittävä päätös. Kuten ministeri Jari Lindström on ansiokkaasti tuonut esille, yritystukien uudistaminen on ollut vaikeaa ja sillä on helppo tehdä populistista oppositiopolitiikkaa. Paras tapa löytää kestävä ratkaisu on tehdä tämä yhdessä.

Romutuspalkkio takaisin

Jo aikaisemmin päätetty autoveron alennus jatkuu ensi vuonna. Tämän lisäksi hallitus palauttaa ensi vuodelle romutuspalkkion, joka edesauttaa autokantamme uudistumista ja päästötavoitteisiin pääsemistä.

Perheiden puolesta, eriarvoisuutta vastaan

Hallitus päätti nostaa yksinhuoltajien lapsilisäkorotusta viidellä eurolla kuukaudessa lasta kohden.

Lisäksi panostamme eriarvoisuuden vähentämiseen. Konkreettisia toimia ovat mm. takuueläkkeen sekä vähimmäispäivärahan nosto.

Hallitus toteuttaa perhevapaauudistuksen. Yksinkertaistamme ja kehitämme tukijärjestelmää nykyisestä. Mahdollisuus hoitaa lasta kolmeen ikävuoteen saakka kotona säilyy, eikä perheiden valinnanvapauteen puututa.

Turvallisuuteen panostetaan voimakkaasti

Tällä hallituskaudella olemme tehneet useita toimia turvallisuuden parantamiseksi. Kevään kehysriihessä ohjasimme 98 miljoonaa euroa puolustukseen ja turvallisuuteen. Edellisten lisäksi panostamme nyt 12 miljoonaa lisää poliisille ja 5 miljoonaa oikeusministeriölle oikeusprosessien nopeuttamiseen.

Raha ei kuitenkaan yksin ratkaise. Hallitus käy läpi Suomen terroristilainsäädännön ja tekee siihen tarvittavat muutokset. Annamme viranomaisille kaikki mahdolliset lainsäädännölliset välineet ennaltaehkäistä terroritekoja. Budjettiriihessä tehtiin mm. seuraavat päätökset:

– Muutamme kansalaisuuslakia niin, että Suomen kansalaisuus otetaan pois niiltä kaksoiskansalaisilta jotka syyllistyvät terrorismiin.

– Varmistamme, että poliisilla on kaikki mahdolliset voimankäyttösäännökset vakavimmissakin väkivaltatilanteissa.

– Kriminalisoimme aiempaa täsmällisemmin laittoman maassa oleskelun edistämisen, kuten majoittamisen tai piilottelun. Viranomaisilla tulee olla esteetön mahdollisuus puuttua tapauksiin.

– Kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneista tehdään uhka-arvio ja heidät otetaan tarvittaessa välittömästi säilöön.

– Ulkomaalaislakia ja kansalaisuuslakia muokkaamme siten, että voimme jatkossa, kansallisen turvallisuuden perusteella, peruuttaa oleskeluluvan, asettaa maahantulokiellon, perua kansalaisuuden ja lakkauttaa pakolaisstatuksen.