Kannanotto: Hallituksen palautettava työrauha opettajille

29 syyskuun, 2021 | Uutiset Yleinen

Siniset on huolissaan opettajien jaksamisesta. Tuore OAJ:n selvitys kertoo, että yli puolet opettajista on suunnitellut alanvaihtoa. Erityisesti työn kuormittavuus ajaa opettajia pohtimaan muita töitä.

’’On helppo ymmärtää opettajien turhautuneisuus. Koulun tehtävä ei ole toimia sosiaalitoimistona eikä poliisina tai vahtia milloin minkäkin ideologian toteutumista. Koulun päätehtävä on opettaa lapset lukemaan, laskemaan ja käsittelemään tietoa. Pääasiat ja sivuseikat ovat tässäkin asiassa menneet sekaisin, ja lopputuloksena on opettajien alati paisuva tehtävänkuva. Hallituksen on riisuttava ideologiset silmälasit, keskityttävä olennaiseen ja palautettava opettajille työrauha kouluihin’’, sanoo Sinisten puheenjohtaja Petri Roininen.

Siniset näkee, että peruskoulutusta on kehitettävä pitkäjänteisesti ja pragmaattisesti.

“Opettajille on annettava työrauha ja riittävät valtuudet puuttua oppilaiden häiriökäytökseen. Ennen kaikkea opettajille on taattava mahdollisuus keskittyä päätehtäväänsä eli opettamiseen. Opettajan vastuulle ei voi jatkuvasti sälyttää sellaisia tehtäviä, jotka todellisuudessa kuuluvat viranomaisille tai perheille itselleen’’, sanoo Roininen.

Siniset on myös huolissaan heikentyvistä Pisa-tuloksista. 

’’Suomen peruskoulu on menossa väärään suuntaan. Tuudittauduimme liian pitkään Pisa-tulosten luomaan illuusioon siitä, että kouluissa on kaikki kunnossa. Jatkuvasti heikkenevät tulokset ja perusasioiden kuten lukutaidon puutteet kuitenkin palauttavat karusti maan pinnalle. Paras tapa kehittää peruskoulua on taata ammattitaitoisille opettajille työrauha ja mahdollistaa heidän keskittyminensä opetustyöhön’’, sanoo Sinisten ensimmäinen varapuheenjohtaja Tiina Ahva.

Lisätiedot:

Puheenjohtaja Petri Roininen, puh 040 761 9669

1. varapuheenjohtaja Tiina Ahva, puh 050 434 6920


Siniset rp – Enemmän elämää, vähemmän valtiota. Ihminen keskiöön.