Sampo Terhon linjapuhe Tampereen puoluekokouksessa

16 joulukuun, 2017 | Uutiset

Siniset siskot ja veljet,

puolue on nyt perustettu ja suuri seikkailu odottaa. Käynnistän välittömästi ensi viikolla laajamittaisen ohjelmatyön, johon myös jäsenistön on mahdollisuus osallistua. Seuratkaa puolueen kotisivuja. Me olemme politiikan uusi alku, me hylkäämme puoluepolitikoinnin ja eturyhmäajattelun – me haluamme uudistaa inhimillisesti, uudistaa isänmaallisesti.

Teen seuraavaksi muutamia avauksia ja linjauksia.

Siniset on keskiluokan verokapina. Se tarkoittaa sitä, että ahkeran suomalaisen pitää rehellisellä ansiotyöllä pystyä tulemaan toimeen ja jopa vaurastumaan. Vaikka nykyinen hallitus on pystynytkin alentamaan pieni- ja keskituloisten verotusta, edelleenkin jos onnistut nostamaan palkkaasi esimerkiksi 2500 eurosta kuussa 3000 euroon, tästä lisä viisisatasesta yhteiskunta vie verojen ja muiden maksujen muodossa lähes puolet. On täysin oikein, että oikeasti suurituloiset myös maksavat kunnolla veroa, mutta tämä ei. Eikö kohtuullinen siivu tästä yhteiskunnalle olisi vaikka kolmannes, jolloin ahkeruudesta näkyisi myös kunnon palkinto lompakossa?

Siniset ajavat pienyrittäjän asiaa. Työttömyysturvalaissa yrittäjän perheenjäsenet katsotaan osaomistajiksi, vaikkeivat he omistaisi todellisuudessa yrityksestä yhtään mitään. Näin he jäävät epäoikeudenmukaisesti työttömyysturvan ulkopuolelle – elleivät työttömyyden sattuessa muuta pois kotoaan. Uskomatonta. Työttömyysturvalakia on muutettava niin, ettei perheenjäseniä automaattisesti pidetä osaomistajina.

Siniset haluaa myös torjua byrokratiaa. Varsinkin vihervasemmistolaisten poliitikkojen tavoite on ratkaista kaikki ongelmat sääntelyllä ja tehdä Suomesta yrityksiä haittaavan sääntelyn Byroslaviaa. Jotta byrokratian kasaantumiseen saadaan salpalinja, olisi otettava käyttöön periaate, että aina kun virkamies tai poliitikko keksii lain tai asetuksen, jossa on euro yritysten kustannuksia lisäävää byrokratiaa, on vastaavasti vähennettävä yritysten byrokratiaa eurolla jostain muusta laista tai asetuksesta. Tällä säännöllä estetään yritysten toimintaa haittaavan sääntelyn kasaantuminen. Tätä niin kutsuttua yksi yhdestä -sääntöä onkin nyt vuosi Lindströmin Jarpan johdolla kokeiltu hyvällä menestyksellä Työ ja elinkeinoministeriössä. Käytäntö olisikin saatava käyttöön kaikissa ministeriöissä ja mitä nopeammin sen parempi.

Hyvä ystävät,

Uudelta puolueelta kysellään myös jatkuvasti, miten eroamme muista puolueista. Vastaan nyt lyhyesti.

Hallituskumppaneista ja useimmista puolueista Siniset eroaa siinä, että meillä ei ole taustallamme edunvalvontajärjestöjä, jotka rahoittaisivat tai ohjaisivat toimintaamme. Me ratkomme ongelmia puhtaasti aatteemme ja järkemme ohjaamina. Haluamme Suomen EU- ja maahanmuuttopolitiikkaan suurempia uudistuksia kuin hallituskumppanimme. Yrittäjyydestä puhuessamme painotamme pienyrittäjyyden merkitystä.

Oppositiossa olevasta vihervasemmistosta meidät erottaa perustavanlaatuisesti se, että me haluamme purkaa sosialismia ja ylisääntelyä, sekä madaltaa verotusta. RKP:stä meidät erottaa kielipoliittinen linjamme, me ajamme kielivapautta kaikille koulutusasteille. Kristillisistä eroamme siinä, että vaikka olemmekin arvoiltamme perinteinen liike, pidämme uskonnon ja politiikan selkeästi erillään.

Perussuomalaisista meidät erottaa se, että olemme yhteistyökykyisiä ja pystymme siten ajamaan asioitamme myös hallituksessa, joka Suomen politiikassa on ainoa paikka saada aikaan käytännön tuloksia. Keskitymme myös laajempaan agendaan.

Onko uudelle puolueelle sitten kysyntää? Länsimaissa esiintyy suurta turhautumista politiikkaan ja ihmiset etsivät uusia vaihtoehtoja. Vaikka elintaso on korkeampi kuin koskaan, ihmiset aistivat, että asiat ovat monelta osin kehittymässä huonoon suuntaan.

Siniset on lämmin poliittinen koti kaikille, jotka jakavat arvomme ja haluavat parempaa, reilumpaa, inhimillisesti uudistuvaa isänmaata.

Matkamme on pitkä, siitä ei startupilla ole harhaluuloja. Ensimmäinen tavoitteemme täytyy olla nousta vakaasti pienpuolueiden rinnalle, mutta pitkällä aikavälillä tavoite voi olla vain ja ainoastaan nousu suureksi puolueeksi, lopulta suurimmaksi.

Tämä herättänee epäilijöissämme hilpeyttä. Niin se herätti edellisellä kerrallakin, kun olin mukana rakentamassa marginaalipuoluetta, josta lopulta tuli eduskunnan toiseksi suurin.

Me emme seuraa todennäköisyyksiä, me seuraamme totuutta. En ole politiikassa aiemmin todistanut vastaavaa ihanteellisuutta, kuin Sinisten perustaminen on ollut. Meitä ei kiinnosta pilkkaaminen ja vihaaminen, meitä kiinnostaa rakentaminen ja uudistaminen. Muutos on välttämätöntä, mutta muutos on tehtävä hallitusti ja uudistuminen inhimillisesti.

Ratkaisu kestävälle hyvinvoinnille ja vakaalle yhteiskunnalle ei löydy hallintokoneistoista eikä byrokratioista. Ratkaisu löytyy ihmisistä, meistä kaikista. Kun ihminen kehittyy, myös yhteiskunta kehittyy. Siksi Sininen linja on ihmisyyden aate.

Lisätietoja:
Sampo Terho
puh. 050 538 1674