eläkesäästäminen

SINISET: OSAKESÄÄSTÖTILIN 50 000 € YLÄRAJA POISTETTAVA – VERONEUTRAALI RATKAISU TUKEE MYÖS ELÄKEVUOSIEN TALOUTTA

23 lokakuun, 2021 | Uutiset Yleinen


Siniset oli edellisessä hallituksessa, jonka toimesta osakesäästötililait säädettiin keväällä 2019. Ne
otettiin käyttöön 2020 alusta. Lain valmistelussa edellinen hallitus kuuli laajalti osakesäästäjien
edustajia. Ehkä juuri siksi perusidea onkin osoittautunut menestyksekkääksi. Tänään yli 200.000
suomalaista on avannut osakesäästötilin luomaan turvaa eläkkeen rinnalle.


Osakesäästötilistä saatiin päätös 2019, mutta siihen jäi syntyessään yksi valuvika. Se on 50.000 €:n
yläraja vuosien mittaan sijoitettavalle summalle.


’’Mielestäni kyse ei ole niinkään siitä onko ihminen vuosien saatossa säästänyt 35 tai 60 tuhatta
euroa. Kyse on pitkäaikaissäästämisestä ja ihmisen itsensä rakentamasta vanhuuden turvasta.
Rajan poistolla voi olla suuri merkitys sekä kansankapitalismin edistäjänä että ihmisen oman
vanhuudenturvan lisääjänä’’, sanoo Sinisten puheenjohtaja Petri Roininen.


Sinisten mielestä sosiaalidemokraattien esittämä ja noin miljardin vuodessa maksava kategorinen
tiettyjen työeläkkeiden nostaminen vaarantaa eläkejärjestelmän toimintakykyä. Aina uusien
tulonsiirtojen sijaan yhteiskunnan tulisi kannustaa ihmisiä omatoimisuuteen. Osakesäästötilin
ylärajan poistaminen mahdollistaisi ihmisen itsensä toimia omaa vanhuudenturvaansa kerryttäen.


’’Pidän tärkeänä, että ehdotuksemme on veroneutraali suhteessa vertailukelpoisiin
sijoitusinstrumentteihin kuten rahastot tai eläkevakuutukset. Niissäkään ei ole vastaavia ylärajoja.
Ylärajan poiston myötä osakesäästötili poikkeaisi rahastoista ainoastaan siinä että ihminen itse
valitsisi sijoituskohteet’’, sanoo Roininen.


Helsinki 23.10.2021
Siniset rp

Lisätiedot Puheenjohtaja Petri Roininen, puh 040 761 9669