Viiden veron kiila pitää suomalaiset vähävaraisina – Korjausliike tarvitaan

24 tammikuun, 2022 | Blogit Uutiset Yleinen

Viiden Veron Kiila siirtää varallisuuden ihmisten sijaan valtiolle. Siniset haluaa ihmisille itselleen suuremman osan. Uskomme, että tässä työntekijän ja -antajan sekä kuluttajan intressit ovat samat.

Viiden Veron Kiila muodostuu arvonlisä- ja  ansiotuloverosta-, työntekijän ja -antajan sivukuluista sekä yhteisö- ja pääomatuloverosta.

Viiden Veron Kiila vie Yrittäjän asiakkaalta saamasta eurosta jopa 2/3 verottajalle – liika on liikaa

Viiden Veron Kiila voi viedä alasta ja yrityksestä riippuen jopa 2/3 asiakkaalta saatavista maksuista. Se on aivan liikaa. Samalla viiden veron kiila muodostaa keskeisen kasvun ja työllistämisen esteen.

Kuluttajalle Viiden Veron Kiila tekee kaikesta kallista

Viiden Veron Kiila nostaa ihmisten maksamia tuotteiden ja palveluiden hintoja. Kaikki verot menevät hintoihin. Bensa, ruoka, autot ja asunnot –  kaikessa verot ovat ylivertaisesti suurin hintakomponentti.

Uuden asunnon hinnassa on 40-45 % veroja ja veroluonteisia maksuja. Näitä maksetaan rajusti verotetuilla tuloilla – lisätuloista menevä marginaalivero on yli 50 % jo 4.080 €/kk tuloilla.

Viiden veron kiila pitää suomalaiset vähävaraisuuden ikeessä

Viiden veron kiilan lopputuloksena sosialidemokraattinen verovaltio vie ihmisten rahat, pitää osan itsellään ja jakaa osan poliittisesti päätetyllä tavalla takaisin.

Sosialidemokraattisen verovaltion hinta on 14.000 € / vuosi / nelihenkinen perhe. Sen verran enemmän Suomi verottaa kuin OECD-keskiarvo. Ja siksi suomalaiset ovatkin yksiä läntisen Euroopan vähävaraisimmista.

Sosialidemokraattinen verovaltio on tiensä päässä ja umpikujassa. Ensin se nosti verot piikkiin ja nyt toreissaan kahmii velkaa.

Verovaltio ei luo työtä vaan leikkaa sitä. Se ei luo ihmisille taloudellista turvallisuutta, vaan vähentää sitä.

Enemmän ihmisille ja perheille – perhekeskeinen hyvinvointiyhteiskunta

Siniset haastaa sosialidemokraattisen verovaltion. Enemmän ja voimakkaammin kuin yksikään muu puolue.

Ihmettelemme miksi esimerkiksi Kokoomuksen helsinkiläinen pormestari sanoo Kokoomuksen hyväksyvän korkean veroasteen (Helsingin Sanomat, kuukausiliite 12/2021).

Meidän mielestämme verotusta on alennettava läpi linjan ja verolajien. Verotuksen alentamisessa työntekijän, kuluttajan ja työnantajan – kaikkien suomalaisten – intressit ovat yhtenäiset.

Siniset haluaa enemmän ihmisille ja perheille itselleen – rahaa, vastuuta, huolenpitoa. Ja vastaavasti vähemmän veroja, sääntelyä, rajoituksia.

Tarvitsemme Korjausliikkeen. Tarvitsemme Ohjelmamme ytimessä oleva perhekeskeinen hyvinvointiyhteiskunta painaa veroasteen kohti OECD-keskiarvoa ja kansalaisen vaurauden kohti Länsi-Euroopan keskiarvoja.  

Helsinki 24.1.2022

Petri Roininen

Puheenjohtaja, Siniset

’’Enemmän elämää – vähemmän verovaltiota’’ -blogisarjassa tutkitaan suomalaisten ihmisten, perheiden ja Suomen suhdetta ajankohtaisiin ilmiöihin ja asioihin.