Anne Louhelainen: Kaikkein köyhimpien elämään helpotuksia

Anne Louhelainen: Kaikkein köyhimpien elämään helpotuksia

Vähimmäissairaspäivärahaa, yksinhuoltajien lapsilisiä ja takuueläkkeitä korotetaan. Sinisen eduskuntaryhmän kansanedustaja Anne Louhelainen iloitsee siitä, että hallituksen budjettiriihi helpottaa kaikkein köyhimpien päivittäistä elämää ja luo parempaa turvaa sairastumisten varalle. Kaikkein pienituloisimmat vapautuvat yleisradioverosta.

”Hallitus parantaa työllisyyttä ja purkaa kannustinloukkuja niin, että varhaiskasvatusmaksuja alennetaan. Alennukset kohdistuvat pieni- ja keskituloisille. Toisen lapsen sisaralennus nostetaan 50 prosenttiin. Maksuttoman varhaiskasvatuksen piiriin tulee 6 700 perhettä lisää ja maksutulojen alenema kompensoidaan kunnille,” Louhelainen listaa.

”Näillä toimilla voidaan torpata eriarvoistumiskehitystä ja parantaa erityisesti pienituloisten lapsiperheiden ja naisten asemaa.”

Lisätietoja:
Anne Louhelainen
Sininen eduskuntaryhmä
p. 050 5120428