Anne Louhelainen: Omaishoidon tuen hoitopalkkion ulosmittaus kiellettävä

Anne Louhelainen: Omaishoidon tuen hoitopalkkion ulosmittaus kiellettävä

Kansanedustaja Anne Louhelainen (sin.) jätti oikeusministerille vastattavaksi kirjallisen kysymyksen omaishoidon tuen hoitopalkkion ulosmittauksen kieltämisestä.

Ulosottoa koskevassa lainsäädännössä omaishoidon hoitopalkkio rinnastetaan tällä hetkellä palkka- ja eläketuloihin, jotka ovat ulosottokelpoisia.

”Minusta tässä on selkeä epäkohta”, sanoo Louhelainen.

Omaishoidontuki on harkinnanvaraista sosiaalipalvelua, jota kunta järjestää sitä varten varaamiensa määrärahojen puitteissa.

”Tuen myöntämisedellytykset ovat tiukat, eikä hoitopalkkiota makseta kevein perustein. Myöskään omaishoidon tukeen sisältyvä hoitopalkkio ei todellisuudessa ole suhteutettu omaishoitajan antaman hoidon määrään ja vaativuuteen. Hoitopalkkio rinnastuu työ/palkkatuloihin, vaikka se ei varsinaista palkkaa olekaan”, perustelee Louhelainen.

Yhteiskunnalle syntyy merkittäviä säästöjä, kun mm. vanhustenhoitoa ja pitkäaikaishoitoa korvataan omaishoidolla.

”Omaishoidon tuen hoitopalkkion kohdalla tulisi harkita ulosmittauskiellosta annettujen säännösten soveltamista. Omaishoitajia, myös ulosottoon ajautuneita, on tuettava. Se on inhimillistä ja kohtuullista”, Louhelainen painottaa.

Lisätietoja:
kansanedustaja Anne Louhelainen (sin.)
[email protected]