Ari Jalonen: Seuraavaksi työllisyys kasvaa kun satsataan teiden kuntoon

Ari Jalonen: Seuraavaksi työllisyys kasvaa kun satsataan teiden kuntoon

Tämän hallituksen työllisyystavoite, 72% näyttää toteutuvan.

”Tavoitteelle naureskeltiin. Nyt erityisesti heillä on syytä hymyyn, jotka saivat töitä”, kansanedustaja Ari Jalonen kuittaa. Hän haluaa katsoa jo kohti seuraavia tavoitteita.

”Rapiat 30 000 uutta työllistä, ja taas nousee työllisyysaste yhden prosenttiyksikön. Tavoitteita pitää olla ja niiden pitää olla realistisesti saavutettavissa.”

Liikenne- ja viestintävaliokunnan puheenjohtaja Jalosella on selkeä lista työllistymisen vauhdittamiseksi jatkossa. Seuraavaksi pitää saada tiestö, perusväylänpito ja metsätiet kuntoon.

Jalosen mielestä:

1. Logistisessa mielessä Suomi on saari. Laivamatkat tuovat aina lisäkustannuksia kilpailijamaihin verrattuna. Siksi Suomen sisäisessä liikenteessä kustannukset pitää pystyä kuromaan kiinni.

2. Infran pitää olla siinä kunnossa, että työssäkäynti, yrittäminen ja asuminen onnistuu myös maaseudulta.

3. Huonokuntoinen tiestö rapauttaa kilpailukykyä. Mitä huonommaksi tiestö päästetään, sen kalliimmaksi sen korjaaminen tulee. Kustannukset siirtyvät tuleville sukupolville.

4. Nopeusrajoitukset ja liikenteen sujuvuus pitää korjata monin paikoin. Työssäkäyntialueiden yksi iso kysymys on työmatkaan käytetty aika. Infraa ja rajoituksia pitää kehittää niin, että työssäkäyntialueet voivat kasvaa. Esimerkiksi nelikaistaisella tiellä voi ajaa vaikka 120 km/h, koska infra vastaa moottoriteitä. Ja kun autokanta uusiutuu, turvallisuus tieliikenteessä paranee.

5. Liikenne on murroksessa, uutta tekniikkaa ja keksintöjä tulee koko ajan ja se on hyvä. Raideliikenne nopeutuu ja ajanmukaistuu. Tämä yksistään jo tuo uutta työtä ja tuo työt paremmin ihmisten ulottuville.

6. Kehityksen huumassa ei saa unohtaa kuitenkaan perusväylänpitoa.

7. Tiestön kunto vaikuttaa kuljetusyritysten kannattavuuteen, se heikentää sitä tällä hetkellä 5-10%. Se on pois mahdollisuuksista työllistää ja investoida. Esimerkiksi 60/h rajoitukset, siltojen painorajoitukset tai teiden päällystevauriot pakottavat etsimään hitaampia ja vaihtoehtoisia reittejä, jolloin matka-aika pitenee.

8. Puu, muut raaka-aineet, elintarvikkeet ja kaivannaiset pitää saada maasta ja pelloilta tehtaisiin, satamiin, kauppoihin ja pöytiin. Pienet kantatiet ja jopa yksityistiet ovat Suomelle tärkeitä. Tieverkko on kokonaisuus.

9. Paikoin esimerkiksi metsäteiden kunto on niin heikko, etteivät ne kestä raskaita rekkoja. Huonosti hoidetut metsätiet hankaloittavat puukuljetuksia ja metsänhoitoa.

10. Liikenne ja liikkuminen tulee nähdä hyödyllisenä asiana, ei menoeränä.

”Liikenteen merkitys työllisyydelle on tajuttava ja sen kehittäminen ei tapahdu yhden puolueen toimin. Mukaan tarvitaan mahdollisimman laaja parlamentaarinen ja pitkäjänteinen yhteistyö sekä monen tasoisia tavoitteita. Liikenteen väylien kunnostus ja korjausvelan kiinni kiriminen lisäävät työllisyyttä monella tavalla. Tiet ja väylät ovat kuin välttämättömiä verisuonia, joita pitkin kansakunnan ravinteet kulkevat”, Jalonen summaa.

Lisätietoja:
Kansanedustaja Ari Jalonen
Sininen eduskuntaryhmä
puh. 050 5120851