Olen Savo-Karjalan vaalipiirin Sinisten puheenjohtaja ja Rääkkylän kunnanvaltuuston puheenjohtaja. Olen ehdolla Eu-vaaleissa. Mikäli tulen valituksi, otan ehdottomasti paikan vastaan koko vaalikaudeksi.

Siviiliammatiltani olen poliisi ja toimin Itä-Suomen poliisilaitoksella ryhmänjohtajana. Johtamisen erikoisammattitutkinnon sain päätökseen vuonna 2008, poliisipäällystön tutkinnon vuonna 2010 sekä hallintotieteen maisteriopinnot Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulussa vuonna 2015.

Minulle kansainväliset tehtävät ovat olleet eduskunnassa jokapäiväistä työtä viimeiset neljä vuotta. Olen toiminut jäsenenä Kansainvälisten asiain foorumissa, Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnassa, Arktisen alueen parlamentaarikkokonferenssin Suomen valtuuskunnassa ja olen viimeisin puheenjohtaja Itämeren parlamentaarikkokonferenssin Suomen valtuuskunnassa.

Näissä tehtävissä olen saanut tavata lukuisia valtion päämiehiä, parlamenttien puhemiehiä sekä parlamentaarikkoja. Tiedän, että nämä tapaamiset ovat olleet tärkeitä, kun työskennellään jatkossa Euroopan parlamentissa.

Vaaliteemani:

Turvallisuus on yhteinen asia Euroopassa

Sisäisen turvallisuuden tilanteemme on muuttunut ja tähän muutokseen on vastattava nopeasti, ennen kuin yhteiskuntaamme monella tapaa koossapitävä luottamus rapistuu. Tarvitsemme ehdottomasti eurooppalaisen toimintaohjelman, jossa identifioidaan Euroopan sisäisen turvallisuustilanteen suurimmat muutokset sekä kartoitetaan turvallisuusviranomaisten tarvittavat lisäresurssit. Lisäksi ohjelmassa tulee selvittää millaisin toimin voimme edistää entistä parempaa eri turvallisuusviranomaisten välistä tiedonvaihtoa ja rajat ylittävää yhteistyötä.

Suomi tarvitsee jatkossakin maaseudun kehittämisohjelman

Maaseudun keskisuuret ja pienet yritykset ovat merkittäviä työllistäjiä. Heille kehittämisohjelman tulee olla jatkossakin apu yritystoiminnan aloittamiseen ja uudistamiseen sekä investointeihin. Maaseutuohjelma on keskeisin väline maatalouden uudistamisessa ja maaseudun kehittämisessä. Maatalousyrittäjille maksettavien tukien avulla tulee jatkossakin varmistaa, että Suomen oloissa harjoitetaan ympäristönäkökohdat huomioon ottavaa maataloutta, ja rahoitusta kohdennetaan yrittäjille korvauksina viljelystä Suomen pohjoisissa oloissa sekä maatalouden ympäristötyöstä. Luomutuotantoa tulee kehittää maaseutuohjelman investointi-, yritys- ja hanketuilla sekä ympäristö- ja luomukorvauksen kautta.

Suomalainen eränkäynti on turvattava

Suomalainen eränkäynti on säännöllisesti uhattuna EU:n taholta. Maassamme on yli 1,5 miljoonaa vapaa-ajankalastajaa ja yli 300000 metsästäjää. Heidän ääni ei tällä hetkellä tule EU:ssa riittävästi kuulluksi. Ei ole mitään mieltä siinä, että esimerkiksi suurpetojen metsästyksessä siirryttäisiin pelkästään vahinkoperusteisiin poistolupiin. Suurpetopolitiikka, valkoposkihanhi-, merimetso- ja hyljeasiat on saatava ehdottomasti kansallisesti päätettäväksi. Uhanalaisten kalojen elinolosuhteiden parantamiseen ja kalaväylien rakantamiseen tulee EU:n panostaa entistä enemmän. Pidän myös tärkeänä, että jokamiehenoikeudet säilyvät meillä jatkossakin.

Kotisivu Takaisin