Elovaara ja Louhelainen: Kuntien virkamiehillä ja luottamushenkilöillä suuri vastuu vammaispalvelujen onnistumisesta

Elovaara ja Louhelainen: Kuntien virkamiehillä ja luottamushenkilöillä suuri vastuu vammaispalvelujen onnistumisesta

Yle uutisoi 27.2. vammaispalvelujen kilpailutuksen ongelmista. Vammaiset ovat tyytymättömiä palveluihin, ja kilpailutus ei tuo aina säästöjä.

Siniset perää kunnilta vastuuta. Hankintalaki ei velvoita palveluiden kilpailuttamiseen. Palvelut voi järjestää esimerkiksi palveluseteleillä.

”Vammainen ei voi olla koekaniinina kilpailutuksissa, vaan asiat pitää järjestää häntä ja hänen lähimmäisiään kuunnellen. Kunnilta odotetaan inhimillistä ja pitkäjänteistä palveluiden järjestämistä joko omana tai ulkoisena tuotantona. Tärkeintä on, että vammainen henkilö tuntee olonsa turvalliseksi ja tyytyväiseksi. Raha ei voi olla ainoa tai tärkein kriteeri”, Sinisen tulevaisuuden varapuheenjohtaja, kansanedustaja Tiina Elovaara Tampereelta sanoo. ”Vammaisten palveluiden järjestämisessä punnitaan niin kuntien virkamiesten osaaminen kuin myös luottamushenkilöiden kyky valvoa ja arvioida toimintaa. Pitäisi pystyä paljon parempaan. Laki mahdollistaa sen jo nyt.”

Muistaako kukaan, että 1.1.2017 lähtien hankintalainsäädäntöön tuli muutoksia, joissa vahvistettiin nimenomaan sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttäjien asemaa? Lakiin tehtiin muutoksia, jotka velvoittavat kuntia kiinnittämään huomiota palvelujen laatuun, jatkuvuuteen ja esteettömyyteen. Kysymys kuuluukin, miten kunnat ovat hankintalakia soveltaneet? Julkisesta keskustelusta päätellen eivät kovin hyvin.

Vammaispalvelujen järjestäminen on ollut pitkään tapetilla Ei myytävänä -kansalaisaloitteen vuoksi. Kansalaisaloite ilmentää hyvin ongelmakohdat, joita vammaisten palveluiden järjestämisessä on. Vammaisia ei kuulla heitä koskevassa päätöksenteossa, eivätkä he voi valittaa tehdyistä päätöksistä, koska he eivät ole ostajaosapuoli.

Sinisten hollolalainen kansanedustaja Anne Louhelainen kritisoi kuntia vammaispalveluiden kilpailuttamisen epäonnistumisesta: ”Vammaiset ovat oman arkensa parhaita asiantuntijoita myös heitä koskevissa päätöksissä. He eivät pyydä yhtään enempää kuin laki sallii, mutta palveluiden pitää olla laadukkaita ja pitkäjänteisesti hyvinvointia tukevia.”

Lisätietoja:
Sinisen tulevaisuuden 2. varapuheenjohtaja, kansaedustaja Tiina Elovaara, 050-386 8706
Sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsen, kansaedustaja Anne Louhelainen, 050-512 0428