Kaj Turunen: Verokikkailulla ei saa syntyä kilpailuetua monikansallisille terveysalan yhtiöille

Kaj Turunen: Verokikkailulla ei saa syntyä kilpailuetua monikansallisille terveysalan yhtiöille

Siniselle tulevaisuudelle on tärkeää vahvistaa pienten ja keskisuurten yritysten toimintamahdollisuuksia tuottaa sote-palveluja.

”Henkilökohtainen budjetointi ja asiakasseteli yhdistettynä asiakkaan valinnanvapauteen luovat toimintaedellytykset laadukkaille, pienille kotimaisille yrityksille”, sinisten kansanedustaja ja talousvaliokunnan puheenjohtaja Kaj Turunen kehuu. ”Pienet yritykset voivat lisäksi tarjota palvelujaan alihankintana sote-keskuksissa. Tämä mahdollistaa monipuolisen palvelutarjonnan pienilläkin paikkakunnilla. Sote-uudistus luo aivan uusia mahdollisuuksia terveysalan pienyrittäjille.”

Turunen perää tasapuolista kilpailua sote-markkinoilla. Monikansallisten, suurten yritysten verojen maksuun on kiinnitettävä huomiota ja sitä on arvioitava kerättävien tietojen pohjalta. Verokikkailulla ei saa syntyä kilpailuetua monikansallisille yhtiöille.

”Yhteiskuntavastuusta on pidettävä tiukasti kiinni. Kansainvälisten suuryhtiöiden mahdolliseen aggressiiviseen verosuunnitteluun on puututtava, jos sellaista ilmaantuu. Verot on maksettava sinne, missä tulos tehdään. Siksi suurille monikansallisille yhtiöille on sälytettävä laajempi tietojenantovelvollisuus kuin pienille toimijoille. Valinnanvapauslain 58§ 3. momentissa säädetään tästä”, Turunen toteaa.

Lisätietoja:
Kaj Turunen
050 512 0663