Kari Kulmala vaatii nuorten metsästäjien riistanhoitomaksun puolittamista

Kari Kulmala vaatii nuorten metsästäjien riistanhoitomaksun puolittamista

”Nuorten metsästäjien riistanhoitomaksu pitää puolittaa. Tätä mieltä on myös Suomen Metsästäjäliitto. Näin helpotettaisiin nuorten hyvää harrastusta”, linjaa Sinisten kansanedustaja Kari Kulmala.

Ministeriö on vastustanut esitystä muun muassa siksi, että se lisää hallinnollisia kustannuksia.

”Tähän voisi vastata, että entä sitten? Rahallisesti puolittamisella ei ole suuriakaan vaikutuksia valtion kassaan, sillä harrastajakunta on kovaa vauhtia ukkoutumassa ja nuoria täytyy rohkaista mukaan.”

Vuonna 2016 metsästäjätutkinnon suoritti 893 10—14-vuotiasta ja 1067 15—19-vuotiasta. Alle 18-vuotiaita riistanhoitomaksun vuosittain maksavia on noin 6 300 henkilöä. Metsästys on noin 300 000 ihmisen harrastus ja sillä on suuri merkitys monien eläinten kannanhoidossa.

Valiokunta teki lausumaehdotuksen

”Pidän erittäin hyvänä seikkana, että maa- ja metsätalousvaliokunta teki mietintöönsä seuraavan lausumaehdotuksen:

– Edellä esitetystä käy ilmi, että riistahallinnon kenttätason toiminta on rakennettu metsästysseurojen vapaaehtoistoiminnan varaan. Tämän toiminnan turvaamiseksi ja painottaen sitä, että metsästysharrastus on oleellinen osa suomalaista kulttuuria, valiokunta pitää välttämättömänä, että nuorten edellytyksiä harjoittaa metsästystä parannetaan kaikin tavoin. Sen vuoksi valiokunta pitää tarpeellisena, että metsästysharrastuksen jatkuvuutta edistetään myös nuorten riistanhoitomaksua alentamalla. Tällä toimenpiteellä viestitettäisiin myös yleisesti nuorten huomioon ottamista metsästysharrastuksessa ja heidän harrastusmahdollisuuksiensa parantamista. Valiokunta edellyttääkin, että hallitus antaa seuraavan valtiontalousarvioesityksen yhteydessä esityksen, jolla nuorten riistanhoitomaksua alennetaan.

Tämä on sellainen lausumaehdotus, josta tulee hallituksen nyt pitää huolta, että se myös jatkossa toteutuu.”

Lisätietoja:
Kari Kulmala
p. 0505132213