Kari Kulmala vaatii raskaan liikenteen valvontayksikön perustamista

Kari Kulmala vaatii raskaan liikenteen valvontayksikön perustamista

Sinisten kansanedustaja Kari Kulmala vaatii toimenpidealoitteessaan valtakunnallisen raskaan liikenteen valvontayksikön perustamista.

Poliisin suorittaman raskaan liikenteen valvonnan määrä on vähentynyt merkittävästi ja samalla valvonnan laatu ja monipuolisuus on heikentynyt. Kun Liikkuva poliisi lakkautettiin vuoden 2013 lopussa, luvattiin valtioneuvoston taholta, että poliisihallinnon rakenneuudistuksen (PORA 3) yhteydessä raskaan liikenteen valvonnan määrä ei vähene eikä valvonnan laatu heikkene tasosta, jolla se oli Liikkuvan poliisin aikakaudella.

”Nämä lupaukset voidaan viimeistään nyt todeta vain puheiksi, todellisuus on ihan muuta”, Kulmala toteaa.

Tilastot osoittavat poliisin raskaan liikenteen valvonnan määrän olevan selkeästi sille PORA 3:n yhteydessä asetetuista tavoitteista jäljessä. Poliisin oman tilastoinnin mukaan tammi-lokakuun 2017 aikana raskaan liikenteen valvontaan käytetyt tunnit jäivät asetetusta tavoitteesta jälkeen keskimäärin -14,4 % ja poikkeama tavoitteeseen oli -72,8 % ja +5.8 % välillä.

Poliisin tilaston mukaan tammi-elokuun 2017 aikana samasta tavoitteesta jäätiin jälkeen keskimäärin -22,9 % ja tammi-toukokuun 2017 aikana keskimäärin -21,3 %. Poliisin oma tilastointi osoittaa siis selkeää miinusmerkkistä poikkeamaa niihin tavoitteisiin, joihin poliisihallinto ja eduskunta ovat sitoutuneet vuoden 2014 alussa kun Liikkuva poliisi lakkautettiin. Eikä vuosi 2017 ole ollut mikään poikkeus, samanlainen on ollut kehitys muinakin vuosina Liikkuvan poliisin lakkauttamisen jälkeen.

Raskaan liikenteen valvonnan määrän kehitys näyttää olevan samansuuntainen myös Tullin osalta, sillä sielläkin raskaan liikenteen valvontaresurssit ovat olleet karsinnan kohteena. Rajavartiolaitos on PTR-organisaation viranomaisista ainoa, jonka valvonta näyttäisi säilyneen ainakin määrällisesti hyvällä tasolla.

”Merkittävintä on mielestäni, että jopa raskaan liikenteen kuljettajia edustavat ammattiyhdistysliikkeet, kuljettajien etujärjestöt ja myös kuljetusyrittäjien etujärjestöt ovat kantaneet vahvan huolen raskaan liikenteen valvonnan määrän vähenemisestä ja valvonnan laadun heikkenemisestä maamme tiestöllä”, Kulmala toteaa.

”Valvonnan vähentymisen myötä harmaa talous saa lisää jalansijaa tiellä ja liikenneturvallisuusriskit kasvavat kuljetuskaluston kunnon heikkenemisen seurauksena. Valvonnan puute heijastuu vahvasti myös kuljettajien haluun rikkoa heille määrättyjä ajo- ja lepoaikoja, jolloin riski kuljettajien väsyneensä ajamiseen kasvaa.”

Kulmala katsoo, että raskaan liikenteen valvonnan määrän ja laadun takaamiseksi ja pelastamiseksi tulee maahamme perustaa valtakunnallinen raskaanliikenteen valvontayksikkö, joka kokoaa alleen Poliisin, Tullin ja Rajavartiolaitoksen raskaan liikenteen valvojat.

”Uuden organisaation organisaatiomalleja on löydettävissä useista Euroopan maista, joissa vastaava toimenpide on tehty tarpeesta yhdistää raskaan liikenteen valvojien voimat. Kyseisten malliorganisaatioiden avulla voitaisiin rakentaa maahamme vielä jalostuneempi malli valtakunnallisesta raskaan liikenteen valvontayksiköstä. Käytännössä uusi organisaatio tekisi nykyisestä PTR-yhteistyöstä jopa päivittäistä”, Kulmala toteaa.

”Samalla rakennettaisiin koulutusohjelma, jossa organisaatiossa työskenteleville Poliisin, Tullin ja Rajavartioston henkilöstölle annettaisiin sama mahdollisuus kouluttautua ammattitaitoiseksi raskaan liikenteen valvojaksi peruskoulutuksen paikkojen jakautuessa mahdollisimman tasaisesti Poliisin, Tullin ja Rajavartiolaitoksen henkilöstölle, huomioiden tietenkin kunkin organisaation koulutustarve. Sama koulutusmalli koskisi myös raskaan liikenteen valvojien jatkokoulutusta.”

Kulmala kuuluu Liikkuvan poliisin perinneyhdistyksen hallitukseen, joka myös vaatii omassa tiedotteessaan valtakunnallisen raskaan liikenteen valvontayksikön perustamista.

Lisätietoja:
Kari Kulmala
050 513 2213