Kehysriihen FAQ: Tietopaketti tuloksista

Kehysriihen FAQ: Tietopaketti tuloksista

Keskiviikkona päättyneessä kehysriihessä Siniset neuvotteli hallituspuolueiden kesken suuntaviivoja tulevien neljän vuoden talouspäätöksiin. Riihessä sovittiin monesta asiasta, joten tästä jutusta löydät yleisimmät kysymykset (FAQ) ja pikakatsauksen viimeiseen pariin päivään!

Tuliko ”vaalibudjetti” vai jatkuuko vastuullinen taloudenpito?

Hallituksen asettama 72 prosentin työllisyystavoite on täyttymässä, ja talouskasvu on viimein hyvässä käynnissä. Kokonaisveroaste kääntyi laskuun 2017 ja velkaantuminen suhteessa bruttokansantuotteeseen pysähtyi 2016. Velkaantuminen euroissa kuitenkin jatkuu yhä, joten vastuuttomaan ”vaalibudjettiin” ei ole varaa. Tässä kehysriihessä tehtiin sen sijaan tehokkaita täsmäkorjauksia, joilla puututaan kaikkein painavimpiin ongelmiin ja autetaan kaikista vähävaraisimpia suomalaisia. Lisäksi parannetaan työllisyyttä, mikä lisää ihmisten hyvinvointia.

Miten pienituloisia autetaan?

Riihessä saatiin läpi monia erittäin tärkeitä uudistuksia pienituloisille. Sampo Terhon läpiviemä opintotuen oppimateriaalilisä tarkoittaa, että pienituloisimmat lukiolaiset ja ammattiin opiskelijat saavat opintotukeensa 46 euroa lisää kuukaudessa oppimateriaalien hankkimista varten. Uudistus koskee jopa 40 000 nuorta. Tavoitteemme on, että yhdenkään nuoren unelmat eivät kaadu rahapulaan.

Takuueläkkeisiin saadaan myös jo kolmas korotus tällä hallituskaudella, ja sairas- ja vanhempainpäivärahoihin tehdään tuntuva korotus – noin 80 euroa kuukaudessa. Kelalle annetaan lisäksi 8 miljoonaa euroa toimeentulotuen käsittelyn tehostamiseen. Nämä ovat merkittäviä parannuksia, jotka parantavat nimenomaan kaikkein heikoimmassa asemassa olevien suomalaisten tilannetta.

Miksi moniin tukiin vaikuttavaa ”KEL-indeksijäädytystä” ei poistettu? 

Sinisten aiemmin esillä pitämät KEL-indeksijäädytysten poistot eivät toteutuneet tässä riihessä. Jos indeksijäädytykset olisi poistettu, myös eläkeläisten verotus olisi noussut. Tämä olisi pitänyt kompensoida uusilla korotuksilla, jolloin hintalappu vain nousi liian suureksi. Uudistus ei olisi ollut järkevä, jos toisella kädellä oltaisiin annettu ja toisella otettu kohtuuttomasti. Lisäksi mm. opintotuen oppimateriaalilisällä ja lääkekaton laskemisella pystytään parantamaan kaikkein pienituloisimpien asemaa vielä tehokkaammin. Esimerkiksi vanhempainpäivärahaa saavan kotiäidin tulot nousevat nyt noin 80 euroa kuukaudessa. Indeksijäädytysten vaikutus olisi ollut vain noin 8 euroa.

Miten sisäinen ja ulkoinen turvallisuus paranee?
Suomen ulkoista turvallisuutta parannetaan esimerkiksi varaamalla budjettia hävittäjähankintoihin. Sisäisen turvallisuuden edellytyksiä parannetaan myös reilusti: Poliisi saa noin 18 miljoonaa euroa vuosittain ja Suojelupoliisi 2,5 miljoonaa lisärahaa. Uuden tiedustelulain takia Suojelupoliisin määrärahaan varataan lisäksi 10 miljoonaa ja digitaaliseen tietoturvallisuuteen noin 3 miljoonaa vuosittain. Riihessä sovittiin myös, että seksuaalirikollisten rangaistuksia kovennetaan ja että sakkojen muuntorangaistus palautetaan. Uudistukset ovat erinomaisia. Lisäksi turvallisuuden aihepiiriin liittyen ns. sotilastapaturmalakia muutetaan niin, että jos varusmiehille sattuu jotain asepalveluksen aikana, siitä maksetaan samanlaista korvausta kuin rauhanturvaajille.

Miten työllisyyttä edistetään?

Sovitellun päivärahan lisäresursseilla poistetaan mm. tuloloukkuja ja vähennetään maksatusviiveitä. Sen ansiosta työttömän on helpompi ottaa töitä vastaan. Lisäksi työllistämistä helpotetaan keventämällä irtisanomisia koskevaa sääntelyä pienissä yrityksissä. Tämä viimeinen toteutetaan kuitenkin harkiten ja varovasti niin, että työntekijöiden asema turvataan.

Miten ja miksi aktiivimallia korjataan?

Hallitus on jo aikaisemmin luvannut korjata aktiivimallia, jos ongelmia ilmenee. Ongelmana on pidetty mm. sitä, että kaikilla alueilla palveluita ei ole riittävästi saatavilla. Tässä riihessä päätettiin antaa TE-toimistoille lisärahaa koulutuksen ja palvelujen järjestämistä varten. Lisärahan ohjaaminen työvoimapalveluihin varmistaa, että jokaisella on samat mahdollisuudet osoittaa aktiivisuutensa ja täyttää täyden työttömyysturvan ehdot. Samalla puututaan työvoimapulaan, joka vaivaa jo monia aloja ja alueita kehittämällä täydennys- ja muuntokoulutusta.

Kuinka ylivelkaantuneiden asema paranee?

Siniset on pitänyt ylivelkaantuneiden huonoa asemaa esillä jo pitkään. Nyt velkaantuneiden talous- ja velkaneuvonnan resursseja parannetaan sekä tuomioistuinkäsittelyjä nopeutetaan, jotta velkaantumisongelmaan päästään puuttumaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ja tehokkaasti. Myös vuokra-asukkaiden talousongelmien ehkäisyyn varataan lisää rahaa.

Mitä muuta sovittiin?

Kehysriihessä sovittiin monista muistakin asioista, jotka ovat budjettivaikutuksiltaan pienempiä kuin aiemmat kohdat. Esimerkiksi kunnallisten ja maakunnallisten luottamustehtävien palkkiot eivät jatkossa enää vaikuta sairaspäivärahaan tai vanhempainrahaan. Näin esimerkiksi kunnanvaltuustossa istuva kotiäiti tai -isä ei menetä tukiaan yhteiskunnallisen aktiivisuutensa takia. Toisena esimerkkinä, hallitus haluaa lisätä asuntotuotantoa ratojen varsilla. Senaattikiinteistöjen tytäryhtiöksi perustettava yritys saa nyt hallintaansa mm. VR:n ja Liikenneviraston hallinnassa nyt olevia kiinteistöjä, jotta saadaan tehostettua radanvarsitonttien muuttamista asuntokäyttöön.

Mitkä olivat Sinisten saavutuksia riihessä?

Siniset puolusti kehysriihessä pienituloisimpien suomalaisten asemaa, työllisyyttä ja turvallisuutta. Saimme lääkekattoa laskettua, takuueläkettä nostettua, minimipäivärahoja korotettua tuntuvasti ja puolustuksen ja poliisin resursseja lisättyä. Lisäksi saimme Sampo Terhon johdolla vähävaraisille nuorille oppimateriaalilisän. Kaikkea haluamaamme me emme saaneet – sellaista riiheä ei valitettavasti olekaan, jossa yksi määräisi tahdin. Nämä saavutetut toimenpiteet ovat kuitenkin omiaan parantamaan suomalaisten arkea, ja siitä olemme erittäin iloisia.