Kimmo Kivelä: Jopa 550 työtöntä korkeakoulutettua uudelle uralle muuntokoulutuksella

Kimmo Kivelä: Jopa 550 työtöntä korkeakoulutettua uudelle uralle muuntokoulutuksella

”Suomessa on samaan aikaan pulaa ammattitaitoisesta työvoimasta ja 290 000 työtöntä. Hallituksen päätös myöntää korkeakouluille 10 miljoonaa euroa korkeakoulutettujen muuntokoulutusta varten on erinomainen työllisyyttä tukeva päätös”, toteaa sinisten Kimmo Kivelä, eduskunnan sivistysvaliokunnan jäsen.

Muuntokoulutuksella saadaan hyvän pohjakoulutuksen omaavia ihmisiä nopeasti työhön työvoimapulasta kärsiville aloille. Kahdessa vuodessa suoritetaan yliopiston alempi tai ylempi korkeakoulututkinto tai ammattikorkeakoulututkinto. Koulutus painottuu erityisesti tietoteknisten taitojen vahvistamiseen.

”Pää on nyt avattu. Mielestäni muuntokoulutusta pitäisi lisätä tästä vielä roimasti. Työelämä muuttuu nopeaan tahtiin”, Kivelä sanoo. ”Tähän asti muuntokoulutusta on hyödynnetty menestyksekkäästi rakennusalalla. Nyt tulee uusia aloja muuntokoulutuksen piiriin: kauppa ja liiketalous, sosiaali- ja terveysala sekä finanssiala. Tämän lisäksi muuntokoulutusta tarvitaan insinöörialoilla kuten laivanrakennus, it-alat ja kemia, erityisesti biotekniikkaan liittyvän puunjalostuksen osalta.”

Yle uutisoi 20.10. akuutista 9000 digiosaajan puutteesta. Vajaus hidastaa jo Suomen talouskasvua. Digiosaajia tarvitaan eri aloilla.

”Tähän puutteeseen pitäisi vastata vielä järeämmin kuin muuntokoulutuksella. Korkeakouluissa olisi panostettava siihen, että entistä suuremmalla joukolla valmistuneista olisi vahva digiosaaminen. Tämä ei koske vain IT-alalta valmistuvia vaan muitakin aloja, joilla tänä päivänä on suuri tarve digiosaamiselle”, Kivelä toteaa.

Lisätietoja:
kansanedustaja Kimmo Kivelä
050-512 0061