Kimmo Kivelä: Vapaan kielivalinnan kokeilu on kunnille hieno mahdollisuus

Kimmo Kivelä: Vapaan kielivalinnan kokeilu on kunnille hieno mahdollisuus

Sivistysvaliokunta on antanut mietintönsä liittyen hallituksen esitykseen vapaan kielivalinnan kokeilusta ja siihen sisältyvästä lakiehdotuksesta. Valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena.

”Nyt on varmistettu, että perustuslaillisia esteitä kielikokeilun toteuttamiselle ei ole. Kokeilu toteutuu”, iloitsee Sinisten kansanedustaja, sivistysvaliokunnan jäsen Kimmo Kivelä.

Kivelä on tyytyväinen siitä, että valiokunnan mietinnössä on ymmärretty Suomen kielivarannon laajentamisen tärkeys.

”Tällä hetkellä ruotsin kielen pakollisuus estää suomalaisten kielitaidon monipuolistumisen. Koska kielten opetuksen tuntimääriä ei taloudellisten ja ajallisten resurssien vuoksi käytännössä voida nostaa, vie ruotsin opiskelu tilaa muilta kieliltä”, Kivelä toteaa.

Kivelä tahtoo nostaa kielikeskusteluun myös historiallisen näkökulman: ”Peruskoulua rakennettaessa 1960-luvulla Rafael Paasion hallituksen opetusministeri Reino Oittisella ei ollut suunnitelmia pakollisesta Ruotsin opetuksesta. Hallituksen vaihduttua vuoden 1968 presidentinvaalien jälkeen opetusministeriksi tuli keskustapuolueen Johannes Virolainen, ja hallituksen kokoonpanossa LKP korvattiin RKP:llä. Virolainen teki kaupat RKP:n kanssa ja ruotsi tuli pakolliseksi.”

Kivelä korostaa vapaan kielivalinnan merkitystä kansainvälistyvässä maailmassa.

”Tämä on kansantaloudellinenkin kysymys. Esimerkiksi kiinan ja venäjän osaajille on tulevaisuudessa entistä enemmän kysyntää.”

Hallituksen esitykseen sisältyvä kokeilulaki mahdollistaa alueelliset kokeilut kielivalikoiman laajentamiseksi ilman velvoittavaa toisen kansalliskielen opiskelua. Kokeilulle myönnetään 2,3 miljoonaa euroa mm. kieltenopettajien palkkaukseen.

Kivelä painottaa, että kyseessä on kunnille hieno tilaisuus, joka kannattaa käyttää hyväksi.

”Kokeilu alkaa syksyllä 2018. Kuntien kannattaa ehdottomasti hakeutua mukaan nyt kun se on mahdollista”, Kivelä kannustaa.

Lisätietoja:
Kimmo Kivelä
puh. 09 4323075