Korkeakoulujen valintakoeuudistus huolestuttaa Sinisiä

Korkeakoulujen valintakoeuudistus huolestuttaa Sinisiä

Opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen ajaa muutoksia korkeakoulujen sisäänpääsykäytäntöihin. Ylioppilaskirjoitusten painoarvoa halutaan lisätä roimasti. Sinisiä arveluttaa muun muassa hankkeen vaikutus mahdollisuuksien tasa-arvoon.

”Sinisiä huolestuttaa heikkeneekö alueellinen tasa-arvo tai vinoutuuko sukupuolijakauma yliopisto-opiskelijoiden parissa, jos opiskelijavalinnat tehdään aiempaa voimakkaammin ylioppilaskirjoitusten perusteella”, sanoo kulttuuriministeri Sampo Terho.

Uudistuksen seurauksena huonommin yo-kirjoituksissa menestyneiden tai ammattikoulusta valmistuneiden mahdollisuudet päästä korkeakouluihin heikkenisivät.

”Todistusvalinnan raju lisääminen pakottaa nuoret tekemään tulevaisuuttaan ohjaavia päätöksiä entistä aikaisemmin, ja nostaisi yo-kirjoitukset liiankin ratkaisevaksi koetukseksi nuorten uran kannalta”, toteaa Terho. ”Siniset kantavat huolta niistä nuorista, jotka eivät esimerkiksi kodin olosuhteiden vuoksi pysty panostamaan opintoihinsa ikätovereidensa tavoin. ”

”Yo-arvosanojen painottaminen ei myöskään automaattisesti takaa soveltuvimpien ja motivoituneimpien opiskelijoiden valikoitumista opintoihin. Lukio-opintojen perusteella ei voida arvioida soveltuvuutta kaikkien alojen opintoihin, koska niitä ei suoranaisesti opeteta lukiossa.”

Siniset: opinto-ohjaus entistä isompaan rooliin ja ilmaisia verkkoluentoja

Valintakoeuudistuksen rinnalla olisi panostettava erityisesti toisen asteen opinto-ohjaukseen ja muihin keinoihin, joilla lisätään opiskelijoiden hakeutumista suoraan oikealle alalle.

”Nopea sisäänpääsy korkeakouluihin on tärkeää, mutta olennaista on myös löytää parhaat ja motivoituneimmat opiskelijat suoraan oikeille aloille”, toteaa Terho. ”Ehdotamme esimerkiksi lukiolaisille tutustumisjaksoja korkeakouluihin ja lisäpanostuksia opinto-ohjaukseen, myös varusmiehille.”

”Siniset haluavat myös erityisesti lisätä avoimen korkeakoulun kautta otettavien tutkinto-opiskelijoiden määrää, kunhan osaamistasosta ei tingitä”, Terho jatkaa.

Jotta kaupallisten valmennuskurssien tuoma kilpailuetu tasoittuisi, korkeakoulut voisivat tehokkaasti tukea korkeakouluihin hakeutuvia verkossa.

”Korkeakoulut voisivat tarjota verkkoluentoja ja muuta pääsykoemateriaalia verkossa pääsykokeisiin valmistautuville. Verkkomateriaali olisi kaikkien ulottuvilla. Se lisäisi myös alueellista tasa-arvoa”, Terho ehdottaa.

Siniset korostavat käydyssä keskustelussa asiantuntijoiden kuulemista ja korkeakoulujen autonomiaa.

”Erityisen tärkeänä pidän, että asiassa luotetaan korkeakoulujen omaan asiantuntemukseen ja kunnioitetaan niiden autonomiaa myös valintamenettelyjen suhteen”, kulttuuriministeri päättää.

Sininen tulevaisuus on julkaissut kannanoton koskien nopeampaa siirtymistä korkeakouluopintoihin.

Lisätietoja:
Eurooppa-, kulttuuri- ja urheiluministeri Sampo Terho
0505381674