Lea Mäkipää: Sotilastapaturmalakia muutetaan – varusmiehet jatkossa oikeutettuja samoihin korvauksiin kuin rauhanturvaajat

Lea Mäkipää: Sotilastapaturmalakia muutetaan – varusmiehet jatkossa oikeutettuja samoihin korvauksiin kuin rauhanturvaajat

Sinisten kansanedustaja Lea Mäkipää on tyytyväinen hallituksen päätökseen osoittaa sotilastapaturmalain täydentämisen edellyttämiin korvauksiin 2,5 miljoonaa euroa.

Nykyisessä laissa on ollut puutteita liittyen asevelvollisina vammautuneiden tai kuolemantapauksen kohdanneiden oikeusturvaan. Lakiin on kohdistunut muutospainetta etenkin kolmen varusmiehen hengen vaatineen Raaseporin tasoristeysonnettomuuden jälkeen.

”Lain muuttamisen myötä asevelvollisuutta ja kertausharjoituksia suorittavat henkilöt ovat tapaturmakorvausten suhteen tasa-arvoisessa asemassa kriisinhallinnassa toimivien kanssa”, toteaa Mäkipää. Hän kiittää puolustusministeri Jussi Niinistöä asian ajamisesta hallituksen kehysriihessä.

”Muutos vastannee useimpien oikeustajua. On selvä, että vakavan turman kohdatessa isänmaata palveleva varusmies tai hänen omaisensa on oikeutettu samoihin korvauksiin kuin rauhanturvaajat. Suuret kiitokset sinisten ministereille Jussi Niinistölle ja Pirkko Mattilalle”, Mäkipää toteaa.

Lisätietoja:
Lea Mäkipää, kansanedustaja, Sininen tulevaisuus
puh. 050 5052171