Matti Torvinen: Kuljetustuki säilyy

Matti Torvinen: Kuljetustuki säilyy

Lapin yritykset voivat huokaista helpotuksesta, sillä hallitus on päättänyt säilyttää alueellisen kuljetustuen. Kansanedustaja Matti Torvinen korostaa sinisen eduskuntaryhmän vahvaa otetta tuen puolesta.

-Tuki on ollut 5 miljoonaa euroa vuodessa ja se säilyy entisellään. Sitä on maksettu teollisuuden pk-yrityksille Itä-ja Pohjois-Suomessa vähintään 266 km:n pituisista rautatie- tai maantiekuljetuksista.

Pohjois-Suomessa ja sen naapurialueilla on ollut käynnissä useita suuria investointihankkeita. Torvinen korostaa, että Lapin yritykset ovat viime aikoina päässeet hyvin hankkeisiin mukaan sekä alihankkijoiksi että tavarantoimittajiksi. Tuki luo perustan Lapin yritysten kilpailukyvylle.

– Kuljetustuen jatkaminen ja mieluiten sen säätäminen pysyväksi sekä lain kehittäminen kilpailukykyisemmäksi ja tukimäärältään riittäväksi on ehdoton edellytys pohjoisen kilpailutilanteessa menestymiselle.

– Myös pohjoiskalotin alueelle suuntautuville kuljetuksille annettava määräaikainen, esim. viiden vuoden kokeiluluontoinen erityistuki, auttaa säilyttämään kilpailukyvyn hyvällä tasolla.

Kuljetustuki on ainoa Suomen EU-liittymissopimuksessa hyväksytty yritystuki. Se ei vääristä kilpailua, sillä se ei kohdistu yrittäjäriskillä valmistetun tuotteen kustannuksiin. Kuljetustuki pienentää yrityksen sijainnista johtuvaa haittaa. Se on myös hyvä ratkaisu moniin kilpailukykyä murentaviin tekijöihin. Sellaisia ovat esimerkiksi EU:n tiukkenevat päästörajoitukset, jotka tulevat aiheuttamaan maantiekuljetuksiin lisäkustannuksia.

Maantiekuljetukset ovat ainoa mahdollisuus Pohjois-Suomesta Ruotsiin ja Norjaan suuntautuviin tavaratoimituksiin. Rautatieliikenne ei toimi Itä-länsisuunnassa pohjoisessa eri raideleveyden sekä puuttuvien yhteyksien vuoksi.

– Kuljetustukea kehittämällä valtiovalta mahdollistaa ja vahvistaa taloudellista kasvua, etenkin kun jatkuva Euroopan talouskriisi heikentää edelleen lähivuosina Suomen vientiteollisuuden näkymiä.
Käytännössä kuljetustuki on parantanut syrjäseuduilla tehtyjen tuotteiden mahdollisuuksia selvitä hintakilpailussa ja turvannut näiden alueiden työpaikkoja. Näin osa tuesta on veroina palautunut takaisin valtiolle ja kunnille.

Lisäksi kuljetustuki kannustaa edelleen pääomien ja investointien hakeutumista alueille, joissa alueen muut kilpailuedellytykset ovat kunnossa. Lapin kauppakamarin viime vuosina Etelä-Suomen yrityksille tekemien useiden kyselyjen mukaan lähes 200 suomalaisyritystä on ollut kiinnostunut avaamaan toimipisteen joko Lappiin tai Ruotsin Norrbotteniin ja Pohjois-Norjaan alueiden investointien ja taloudellisen toiminnan vilkastumisen vuoksi.

– Pohjois-Suomen teollisuuden kilpailukyvyn heikkeneminen varsinkin kuljetuskustannusten kasvaessa lisää merkittävästi yritysten kiinnostusta investoida joko Ruotsiin tai Norjaan. Siksi tuki olisi jatkossa oltava huomattavasti suurempi.

Lisätietoja:
Kansanedustaja Matti Torvinen, Rovaniemi (s)
046-922 2222