Matti Torvinen: Vapaa-ajanasunto vakituiseksi myös kaava-alueilla – ministeriin vedottu

Matti Torvinen: Vapaa-ajanasunto vakituiseksi myös kaava-alueilla – ministeriin vedottu

Tiedote 11.10.2017

Erityisesti Pohjois-Suomen ja Lapin kuntien edunvalvojien on syytä olla ärhäkkäästi liikkeellä, kun ympäristöministeriö valmistelee maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistusta. Uudistuksessa selvitetään, kuinka helpottaa vapaa-ajanasunnon muuttamista vakituiseksi asunnoksi. Tällä olisi suuri merkitys matkailukuntien, kuten vaikkapa Kittilän, Inarin ja Kuusamon, asukasmääriin.

– Nyt ongelma on se, ettei kaava-alueella olevaa vapaa-ajanasuntoa voida muuttaa vakituiseksi asunnoksi. Tämä onnistuu ainoastaan kaavoittamattomilla alueilla, Sinisten rovaniemeläinen kansanedustaja Matti Torvinen sanoo.

Torvinen kysyi kirjallisessa kysymyksessään ympäristöministeri Kimmo Tiilikaiselta, mitä hallitus aikoo tehdä helpottaakseen vapaa-ajanasunnon muuttamista vakituiseksi asunnoksi asemakaava-alueella.

– On arvioitu, että pelkästään Kittilässä ja Kuusamossa satoja vapaa-ajanasuntoja muutettaisiin vakituisiksi asunnoiksi. Tämä toisi runsaasti veronmaksajia kuntiin, Torvinen muistuttaa.

Kuntien mahdollisuuksia helpottaa vapaa-ajanasuntojen käyttötarkoituksen muutoksia pysyvään asumiseen lisättiin maankäyttö- ja rakennuslain 1.5.2017 voimaan tulleella muutoksella. Maankäyttö- ja rakennuslain muutoksen myötä kunta voi halutessaan helpottaa käyttötarkoituksen muutoksia osoittamalla rakennusjärjestyksessään alueet, joilla vapaa-ajanasunnon muuttaminen pysyvään asumiseen ei edellytä poikkeamispäätöstä tai suunnittelutarve-ratkaisua ennen rakennuslupaa.

Käyttötarkoituksen muutokseen tarvitaan tällöinkin maankäyttö- ja rakennuslain 125 §:n mukaisesti rakennuslupa, jotta voidaan varmistua muun muassa siitä, että rakennus täyttää pysyvän asumisen asuinrakennukselle säädetyt tekniset vaatimukset. Rakennusjärjestyksen määräys voi koskea vain alueita, joilla ei ole voimassa asemakaavaa tai oikeusvaikutteista yleiskaavaa.

– Rakennuslain muutoksesta ei ole mitään apua niihin ongelmiin, joita tilanteesta nykyisin aiheutuu, toteaa Matti Torvinen.

Asunto-, energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikaisen mukaan maankäyttö- ja rakennuslain edellä mainittua muutosta ympäristöministeriössä valmisteltaessa tarkasteltiin myös vaihtoehtoa, jonka mukaan vapaa-ajanasunnon käyttötarkoituksen muuttaminen pysyvään asumiseen ilman poikkeamispäätöstä tai suunnittelutarveratkaisua olisi mahdollista kaikissa tilanteissa ja myös kaavoitetuilla alueilla. Tästä vaihtoehdosta kuitenkin luovuttiin, koska katsottiin, että kunnalla on oikeus päättää kaavoituksessaan, mitä alueita se osoittaa vain loma-asumiseen ja mitä pysyvään asumiseen.

Ministeri Tiilikaisen mukaan ympäristöministeriössä on käynnistetty maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistuksen valmistelu. Tässä yhteydessä selvitetään muun ohella myös poikkeamispäätöksiin ja suunnittelutarveratkaisuihin liittyviä sujuvoittamistarpeita sekä sitä, miten kaavoitusta voitaisiin kehittää nykyistä joustavammaksi myös asuinalueita koskevien kaavamerkintöjen suhteen.

– Nyt on kuntien oltava tarkkana ja vietävä sanomaansa eteenpäin. Matkailuun panostaneiden kuntien on saatava äänensä nyt paremmin kuuluviin. Kyse on isosta asiasta, Torvinen muistuttaa.

Lisätiedot:
Kansanedustaja Matti Torvinen
puh. 046 922 2222