Matti Torvinen: Yksityistielakiuudistus selkeyttää tienkäytön periaatteita

Matti Torvinen: Yksityistielakiuudistus selkeyttää tienkäytön periaatteita

Hallituksen esityksen mukaan ulkopuolisten yksityistienkäyttö olisi jatkossa lähtökohtaisesti luvanvaraista ja maksullista muutamin tärkein poikkeuksin.

”Lain tavoitteena on tukea nykypäivän elinkeinotoimintaa ja yksityisteiden ylläpitoa ’hyötyjä maksaa’- periaatteella,” summaa sinisten kansanedustaja Matti Torvinen.

”Ulkopuolisten tienkäytön periaatetta selkeytetään. Muut kuin tieosakkaat tarvitsevat luvan tien käyttämiseen säännöllisiin ja tilapäisiin kuljetuksiin, säännölliseen kulkemiseen tai tien kunnossapitokustannuksia selvästi lisäävään toimintaan,” Torvinen selvittää. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että edellä kuvatun kaltaisesta käytöstä voitaisiin jatkossa periä maksu.

Jokamiehen oikeuden nojalla tapahtuvaan kulkemiseen tai välttämättömien viranomaistehtävien edellyttämään tienkäyttöön ei tarvitsisi pyytä lupaa. Myös koulukuljetukset rajataan uudistuksen ulkopuolelle niin, että niitä pidetään tieosakkaiden hyväksi tapahtuvana tienkäyttönä, johon ei tarvita lupaa.

Maakuntauudistuksen yhteydessä yksityisteiden valtionavustustehtävä siirretään maakunnille. Jatkossa maakunta, kunta tai valtio voisi myös olla tieosakas.

Uudistuksella saavutetaan kuntasektorille noin 2-3 miljoonan euron vuotuiset säästöt.

”Tavoitteena on, että muutoksilla saadaan yksityisteitä parempaan kuntoon”, Torvinen toteaa.

Uusi laki ei vaikuta yksityisteiden varrella asuvien henkilöiden tienpitokustannuksiin. Se, että maksajajoukkoa saadaan laajennettua kaikkiin tiestä hyötyjiin, voi alentaa tieosakkaiden kustannuksia. Se voi myös parantaa yksityisteiden kuntoa, kun tielle suunnattu kunnossapitoraha kasvaa.

Yksityisteitä on Suomessa noin 360 000 kilometriä. Niiden varrella asuu noin puoli miljoonaa ihmistä. Kesämökkejä näiden teiden varsilla on lähes 190 000, joka tarkoittaa noin 40 prosenttia koko maan loma-asuntokannasta. Pysyvän asutuksen käytössä olevia teitä on noin 90 000 km, rakennettuja metsäautoteitä arviolta 120 000 km sekä muita autolla ajokelpoisia metsä- ja mökkiteitä noin 110 000 km. Yksityisteiden varsilla asuvat ihmiset rahoittavat pitkälle yksityisteiden rakentamisen ja kunnossapidon.

Lisätietoja:

Kansanedustaja Matti Torvinen
[email protected]
p. 09 432 3126
+358 469222222