Matti Torvinen: Ylimpien laillisuusvalvojien tehtäväjakoa kehitettävä

Matti Torvinen: Ylimpien laillisuusvalvojien tehtäväjakoa kehitettävä

Suomessa on kaksi ylintä laillisuusvalvojaa, eduskunnan oikeusasiamies ja valtioneuvoston oikeuskansleri, joilla on perustuslain mukaan sama toimivalta. Molempien laillisuusvalvojien kertomukset vuodelta 2016 ovat parhaillaan eduskunnan käsiteltävänä.

Oikeusasiamies Petri Jääskeläinen on vuoden 2014 kertomuksessa tuonut esiin tulevana kehitystarpeena oikeusasiamiehen ja oikeuskanslerin työnjaon kehittämisen siten, että tehtävät olisivat mahdollisimman vähän päällekkäisiä. Tehtävien päällekkäisyydestä aiheutuu mm. hallinnollista ajanhukkaa sekä kantelijoiden ja yleisön epätietoisuutta.

– On erittäin tärkeää, että nykyinen, erittäin toimintakykyinen hallitus, käynnistää tällaisen uudistustyön. Meillä on myös nuori ja kyvykäs oikeusministeri, kansanedustaja Matti Torvinen muistuttaa.

– Ihmiset ovat ihan hukassa, kun he miettivät kenelle kantelevat huolistaan, oikeusasiamiehelle vai oikeuskanslerille. Tähän on nyt saatava odotettu muutos, vaatii Torvinen.

Lisätietoja:
kansanedustaja Matti Torvinen
puh. 046 622 2222