Matti Torvisen lakimuutosesitys etenee: Moottorireet sallittaisiin moottorikelkkareiteillä – tärkeää Lapin matkailulle

Matti Torvisen lakimuutosesitys etenee: Moottorireet sallittaisiin moottorikelkkareiteillä – tärkeää Lapin matkailulle

Kansanedustaja Matti Torvisen (sin) Lapin matkailun kannalta tärkeä lakimuutosesitys etenee: suuremmalla moottorikelkalla, nk. moottorireellä, saisi jatkossa ajaa yleisillä moottorikelkkareiteillä, jos lakiesitys hyväksytään.

Hallitus lähettää lausuntokierrokselle esityksen eduskunnalle laiksi ajoneuvolain 16 §:n muuttamisesta.

Esityksen keskeisenä tavoitteena on moottorikelkkojen luokittelua koskeva sääntelyn uudistaminen vastaamaan paremmin kansalaisten ja erityisesti matkailuelinkeinon uudistuvia tarpeita. Ajoneuvolain moottorikelkan määritelmää ehdotetaan muutettavaksi siten, että moottorikelkaksi katsottaisiin tietyt suuremmat, nykyisin moottorireeksi katsottavat ajoneuvot. Voimassa olevan maastoliikennelain mukaisesti moottorikelkkailureitillä saa ajaa vain moottorikelkalla. Esityksen tarkoituksena on näin ollen mahdollistaa nykyistä suurempien moottorikelkkojen käyttö yleisillä moottorikelkkailureiteillä.

Käytännössä ajoneuvolain 16 § moottorikelkan määritelmää muutettaisiin siten että nykyistä suuremmat kelkat mahtuisivat moottorikelkan määritelmään. Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan maaliskuussa 2018.

”Sain vietyä ripeästi eteenpäin Lapin matkailuelinkeinon kannalta tärkeää moottorikelkkailua. Nyt vanhat luutuneet asenteet voidaan muuttaa”, Torvinen iloitsee.

”Ohjelmapalvelut jättävät maakuntaan miljoonia ulkomaantuloa. Tällä tavalla isommat moottorikelkat saadaan hyötykäyttöön.”

”Esittelin asian ministeri Anne Bernerille heti kelkkamessujen jälkeen. Hän otti asian heti hoitoon. Esteet raivattiin, kun kansliapäällikkö Hannele Pokka otti neuvotteluissa muutoksekseen myönteisen kannan.”

Lisätietoja:
Kansanedustaja, Sinisen tulevaisuuden puoluesihteeri Matti Torvinen
puh. 046 922 2222