Sampo Terho: Opintotuen tulorajoja syytä tarkistaa

Sampo Terho: Opintotuen tulorajoja syytä tarkistaa

Opintotuesta vastaava ministeri Sampo Terho käynnistää selvityksen, jonka tarkoituksena on selvittää opintotuen tulorajojen poistamisesta tai nostamisesta syntyviä kustannusvaikutuksia.

”Opiskelijoita tulisi kannustaa ahkeruuteen, eikä lähtökohtaisesti työn tekemisestä pitäisi rangaista. Ajatus tulorajojen poistamisesta on minulle henkilökohtaisesti mieluinen. Kun nuorta kannustetaan esimerkiksi työn tekemiseen tai yrittämiseen jo opintojensa aikana, hän saa arvokasta työkokemusta, josta on suurta hyötyä nuorelle valmistumisen jälkeen”, toteaa ministeri Sampo Terho.

Monet nuoret pitävät opintotukeen liittyviä tulorajoja kohtuuttomina. Tulevassa selvityksessä tarkastellaan myös tulorajojen vaikutusta opiskelijoiden toimeentulon paranemiseen, työllistymiseen ja opiskeluaikojen pituuteen.

”Tällä hallituskaudella opintotukea on uudistettu merkittävästi. Opintorahasta ja opintolainasta koostuva käytettävissä oleva opintotuki on kokonaisuutena noussut, useiden opiskelijoiden asumistuki on parantunut kun opiskelijat otettiin yleisen asumistuen piiriin, ja lasta huoltavien opiskelijoiden toimeentulon parantamiseksi on lisätty huoltajakorotus”, luettelee ministeri Terho.

”Toisaalta opintoraha on laskenut, joten on perusteltua pohtia tulorajojen nostamista tai poistamista, jotta opiskelijoilla olisi mahdollisuus elättää itseään ennemmin työllä kuin opintolainalla.”

Ministeri Terho otti asiaan kantaan Helsingin Sanomien mielipidepalstalla 23.2.2018.