Sinisten vaaliohjelman ydin on turvallisuus. Meidän tavoitteemme on turvata Suomi ja suomalaisten arki.

Tältä sivulta löydät 12 tärkeintä teemaa, joita me haluamme turvata sekä saavutuksia, joita noiden teemojen alla olemme jo saaneet aikaiseksi.

Sinisten kaikkiin poliittisiin tavoitteisiin pääset tutustumaan täältä.

Vaaliohjelman voit ladata pdf-muodossa käyttöösi tästä. Sinisten puoluepäivän antiin ja erilaisiin vaalitentteihin voit tutustua täällä.


Pienyrittäjyys kunniaan

Sininen tulevaisuus on pienyrittäjän puolue. Suomessa on helppoa pyörittää suuryritystä, mutta pienyrittäjän arki on vaikeampaa. Yrittäjien ja heidän perheenjäsentensä sosiaaliturva ei ole palkansaajien tasolla eivätkä riskit ensimmäisen työntekijän palkkaamisessa ole vieläkään riittävän pieniä. Suomi tarvitsee lisää yrittäjiä ja yrittäjyyttä.

Lue yrittäjyysohjelma

Tavoitteitamme

 • Yrittäjän sosiaaliturva yhtäläiseksi palkansaajien kanssa
 • Tulojen verotus vasta voittoja nostaessa, Viron veromalli käyttöön
 • Yrittäjyys- ja työelämätieto omaksi oppiaineekseen
 • Pienet ensin -periaate lainsäädäntöön, joka vaatii huomioimaan erityisesti pienyritykset julkisissa hankinnoissa

Mitä olemme tehneet?

 • Yrittäjien ei-omistavien perheenjäsenten työttömyysturvan parantaminen muuttamalla heidän asemansa yrittäjistä palkansaajiksi
 • Työllistämisen helpottaminen pienyrityksissä
 • Yrittäjien sairaspäivärahan omavastuun laskeminen neljästä yhteen päivään
 • Palkkatuen sujuvoittaminen, jotta pienyritysten on helpompi hakea ja saada sitä

Puhdas luonto

Suomalainen, puhdas luonto on suojelemisen arvoinen. Me suomalaiset kannamme globaalia vastustamme suojelemalla Suomea. Ilmastonmuutos uhkaa kansanturvallisuutta ja sen ratkaisu vaatii kansainvälisiä sopimuksia. Yksin Suomi ei maailmaa voi pelastaa.

Lue ympäristöohjelma

Tavoitteitamme

 • Tuetaan suomalaista lähiruokaa
 • Ilmastonmuutosta on torjuttava, metsien monimuotoisuus turvattava ja Itämerta suojeltava
 • Metsästäjien ja kalastajien sekä luonnossa liikkujien oikeudet täytyy turvata

Mitä olemme tehneet?

 • Autoveron alennus laskee liikenteen päästöjä uusien, vähäpäästöisempien autojen myötä
 • Saksalainen ympäristöjärjestön Germanwatchin mukaan Suomi on tehnyt viime vuosina maailman 9. parasta ilmastopolitiikkaa, vaikka teollisuuden kustannuksia ei ole lisätty. Edellisellä hallituskaudella Suomen sijoitus oli 32.-38.
 • 45 miljoonaa euroa Itämeren suojeluun mm. maatalouden ravinnekuormaa vähentämällä vuosille 2019-2021

Omavarainen Suomi

Suomi tarvitsee kotimaista maataloutta ja kotimaista ruokaa, mutta myös turvallisia sähkö- ja tietoverkkoja. Huoltovarmuudessa on kyse yhteiskunnalle elintärkeiden toimintojen ylläpitämisestä myös kriisistilanteessa.

Lue maaseutuohjelma

Tavoitteitamme

 • Lisää kotimaista, kohtuuhintaista ja puhdasta energiaa
 • Tuetaan maatalousyrittäjiä enemmän kansallisesti, vähemmän EU:n kautta
 • Mahdollistetaan asuminen koko Suomessa

 

Mitä olemme tehneet?

 • Maatalouden kriisipaketit poikkeuksellisten sääolojen takia esim. kesällä 2018
 • Teiden ja raiteiden korjausvelkaa vähennetty sadoilla miljoonilla ja maakuntien tärkeitä liikennehankkeita toteutettu
 • Panostuksia koodarien koulutukseen, kyberturvallisuuteen ja tekoälyyn
 • Turpeen verotusta ei ole nostettu

Työtä kansalle

Työ on parasta arjen turvaa. Työttömyyden torjunta on parhaita keinoja vaikuttaa eriarvoistumiseen ja moneen muun turvallisuusuhkaan. Tässä hallituksessa on tehty hyviä tuloksia, mutta lisää työtä tarvitaan pohjoismaisen työllisyysasteen saavuttamiseen.

Lue verotuksen ohjelma

Tavoitteitamme

 • Työn verotusta kevennettävä
 • Autetaan osatyökykyiset takaisin työelämään työkykyohjelmalla
 • Ulkomaisen työvoiman tarveharkinta säilytettävä

Mitä olemme tehneet?

 • Yli 130 000 uutta työpaikkaa hallituskaudella ja 72% työllisyysaste ylitetty
 • Lisää rahaa ja mahdollisuuksia uudelleenkouluttautumiseen työntekijöille ja työttömille
 • Pieni- ja keskituloisten työn verotusta on kevennetty 1,4 miljardilla eurolla
 • Lisätty työvoimaviranomaisten resursseja koko maassa

Uskottava maanpuolustus

Uskottava isänmaan puolustus on onnellisen ja turvallisen yhteiskunnan tae. Puolustusvoimat tarvitsee lisäresursseja uusien turvallisuusuhkien maailmassa. Kansanturvallisuus on muutakin kuin maanpuolustusta, mutta ilman uskottavaa maanpuolustusta muu on turhaa.

Lue puolustuspoliittinen ohjelma

Tavoitteitamme

 • Lisää rahaa puolustukseen, tavoitteena 100 hävittäjää
 • Lisää kertausharjoituksia reserviläisille ja tukea vapaaehtoiselle maanpuolustukselle
 • Irti Ottawan sopimuksesta
 • Kutsunnat kaikille

Mitä olemme tehneet?

 • Uusia virkoja Puolustusvoimiin, sodan ajan joukkojen määrää lisätty
 • ”Hyppykaverit” maamiinojen korvikkeeksi ja muita materiaalihankintoja
 • Sotaharjoituksissa harjoiteltu kansainvälisen avun vastaanottamista
 • Hybridiuhkiin varautumista tehostettu esim. sotilastiedustelulain myötä

Autoilijan etu

Yksityisautoilu on kansalaisoikeus ja toimiva talous tarvitsee toimivat tiet. Siksi liikenteen turvallisuus ja tehokkuus on varmistettava hyvällä väylänpidolla. Liikenteen päästöjä vähennetään tehokkaimmin tekemällä uusista autoista halvempia.

Autoiluohjelma tulossa!

Tavoitteitamme

 • Tiet kuntoon koko Suomessa – ei tietulleille
 • Autovero pois, romutuspalkkio uusittava
 • Peltipoliisit pois korvesta ja koulujen kylkeen
 • Julkinen liikenne, pyöräily ja autoilu sujuvasti yhteen

Mitä olemme tehneet?

 • Lisäraha väylänhoitoon vähentänyt korjausvelkaa
 • Auto- ja ajoneuvoveroa laskettu aut0kannan uudistamiseksi
 • Ulkomaiset rekat osallistumaan suomalaisten teiden ylläpitoon vinjettimaksulla

Lisää turvallisuuden tekijöitä

Turvallisuusviranomaisia täytyy olla riittävästi kaikkialla Suomessa. Turvallisuus tarvitsee tekijänsä ja tekijät tarvitsevat työkalunsa. Se vaatii lisäresursseja, mutta kansanturvallisuus ei ole rahakysymys.

Lue sisäisen turvallisuuden ohjelma

Tavoitteitamme

 • Tuhat uutta poliisia kentälle
 • Hätäkeskuksiin, pelastustoimeen ja rajavartiostoon lisää henkilökuntaa
 • Väkivalta- ja seksuaalirikosten tuomiot kovemmiksi, nettisaalistaminen kuriin

Mitä olemme tehneet?

 • Lisää rahaa poliisille ja 70 uutta poliisin virkaa
 • Lisää virkoja ja yli 450 miljoonaa euroa lisää rahaa Puolustusvoimiin
 • Perustettu häiriötä aiheuttaville turvapaikanhakijoille tarkoitettuja keskuksia

Paras terveydenhuolto

Jokainen suomalainen ansaitsee hyvää hoitoa, asuinpaikasta ja iästä riippumatta. Laadukas hoito ja helppo pääsy palveluihin on turvattava koko Suomessa. Heikommassa asemassa olevien kuten ikäihmisten ja vammaisten palveluista on pidettävä erityistä huolta.

Sininen sote-uudistus

Tavoitteitamme

 • Turvataan tasavertaiset ja jonottomat terveyspalvelut koko maahan
 • Helppo pääsy mielenterveyspalveluihin, panostus ennaltaehkäisyyn
 • Ikäihmisten ja vammaisten hoito kuntoon

Mitä olemme tehneet?

 • Sote-uudistuksessa yrityksillä on vahva yhteiskuntavastuu, ja nykyinen hallitsematon yksityistäminen saadaan loppumaan
 • Lääkekattoa on laskettu
 • Sairauspäivärahojen omavastuuta on vähennetty
 • Valmistelussa olevalla työkykyohjelmalla osatyökykyisistä pidetään huolta

Osaava Suomi

Arvostamme tekemällä oppimista ja haluamme säilyttää ammatillisen koulutuksen vetovoimaisena. Oppisopimuskoulutuksen lisäämisellä saamme lisää osaavia käsiä.

Lue koulutusohjelmat

Tavoitteitamme

 • Uudelleen-, muunto- ja oppisopimuskoulutuksen määrät tuplattava
 • Loppu koulukiusaamiselle, loppu homekouluille
 • Ruotsi vapaaehtoiseksi kaikilla oppiasteilla

Mitä olemme tehneet?

 • Lisää resursseja uudelleen- ja muuntokoulutukseen
 • Pienituloisimpien perheiden lukiolaisille ja ammattiin opiskeleville n. 50 euron kuukausittainen oppimateriaalilisä
 • Työttömyysturvalla opiskelua helpotettu
 • Ammatillisen koulutuksen reformi toteutettu

Hyvä perhearki

Perhe on yhteiskunnan perusyksikkö. Tahdomme rakentaa Suomea, jossa perhearki on maailman parasta. Valtion perustehtävä on turvata perheiden vapaus ja toimeentulo.

Lue nuorten syrjäytymisen ehkäisyn ohjelma

Tavoitteitamme

 • Kotihoidontukea korotettava, perhevapaista päättää perhe
 • Jokaiselle lapselle ja nuorelle oikeus harrastukseen
 • Omaishoitajien asemaa parannettava

Mitä olemme tehneet?

 • Perheiden valinnanvapauteen puuttunut perhevapaauudistus estetty
 • Vanhempainpäivärahoja on korotettu 80 eurolla kuukaudessa
 • Omais- ja perhehoitajien vapaapäivät turvattu
 • Opintorahaan 75 euron huoltajakorotus pienten lasten vanhemmille
 • Harrastuspassi-älypuhelinsovellus käyttöön – nuorille ilmaisia harrastuksia

Kuva Rajavartiolaitos

Hallittu maahanmuutto

Sinisten maahanmuuttolinja tarjoaa uskottavan, toimivan ja järkiperäisen ratkaisun maahanmuuton haasteisiin: realismia ilman rasismia. Maahanmuuton on oltava hallittua, Suomen taloudellisen kantokyvyn huomioivaa ja turvallisuuden kannalta järkevää.

Lue maahanmuutto- ja kotouttamisohjelma

Tavoitteitamme

 • Koko turvapaikkakäsittely on siirrettävä EU:n ulkopuolelle
 • Kannustetaan kotoutumiseen esimerkiksi kansalaisuuskokeella ja sisuviisumilla
 • Kansalaisuuden kriteerejä on tiukennettava
 • Törkeisiin rikoksiin syyllistyneet ulkomaalaiset on karkotettava

Mitä olemme tehneet?

 • Oleskelulupaa ei enää myönnetä humanitaarisen suojelun perusteella
 • Perheenyhdistämisen ehtoja on tiukennettu
 • Turvapaikkakäsittelyä on nopeutettu ja valitusaikoja lyhennetty
 • Kaikki oleskeluluvat myönnetään määräaikaisiksi
 • Pakolaisten vastaanottaminen ja vastaanottokeskuksien perustaminen perustuu kuntien vapaaehtoisuuteen

Reilu sosiaaliturva

Työn murros pakottaa ajattelemaan myös sosiaaliturvaa uudelleen. Haluamme perusturvan, joka toimii huonojen aikojen tukena, mutta kannustaa henkilökohtaiseen vastuun kantamiseen. Sininen perusturva perustuu käänteisen tuloveron ajatukselle: tukea pienten tulojen päälle, jolloin jokainen työtunti kannattaa.

Lue sosiaaliturvaohjelma

Tavoitteitamme

 • Perusturvaa pienten tulojen päälle, työnteosta aina kannattavaa
 • Palvelut yhdeltä luukulta
 • Ansiosidonnainen työttömyysturva kaikille
 • Tasokorotus pienimpiin eläkkeisiin

Mitä olemme tehneet?

 • Selvitys ansiosidonnaisen laajentamisesta kaikille palkansaajille
 • Perustulokokeilu, joka osoitti tarpeen perusturvalle
 • Kolme korotusta takuueläkkeisiin
 • Parannuksia yrittäjien perheenjäsenten sosiaaliturvaan