Pirkko Mattila: Asumisperusteisen sosiaaliturvan muutos selkeyttää sääntöjä ja sitoo ulkomaisen työvoiman tuet työskentelyyn

Pirkko Mattila: Asumisperusteisen sosiaaliturvan muutos selkeyttää sääntöjä ja sitoo ulkomaisen työvoiman tuet työskentelyyn

”Perussuomalaisten kansanedustajat Mäkelä, Niikko ja Savio käyttävät totuutta huolimattomasti väittäessään, että hallitus on höllentämässä asumisperusteisen sosiaaliturvan ehtoja”, sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattila (sin) sanoo. ”Hallitus ei höllennä, vaan selkeyttää asumisperusteisen sosiaaliturvan ehtoja.”

Eduskunta sai eilen käsiteltäväkseen hallituksen esityksen muutoksista asumisperusteiseen sosiaaliturvaan. Jatkossakin kolmansista maista tulevien henkilöiden tulee hakea oleskelulupaa ja työsopimuksen täytyy olla valmiina sekä vakuutukset kunnossa. Myös työntekijöiden tarveharkintaan ei ole tulossa mitään muutoksia.

Mattila pitää perussuomalaisten takertumista lakiesitykseen totuuden rääkkäämisenä. Perussuomalaiset väittävät tiedotteessaan, että niin sanotun neljän kuukauden säännön poistaminen lisäisi ulkomaalaisten sosiaaliturvan käyttöä.

”Tähänkin asti ulkomailta tulevat työntekijät ovat voineet olla suomalaisen sosiaaliturvan piirissä ensimmäisestä työpäivästä lähtien. He myös maksavat vakuutusmaksut alusta alkaen”, Mattila muistuttaa. Neljän kuukauden työsopimus, sekä työttömyysturvan työssäoloehtoon laskettavan työn kriteerit ovat yhdessä johtaneet siihen, että työntekijä on ollut oikeutettu sosiaaliturvaan työskentelyn alkamisesta lukien.
”Jatkossa ero on siinä, että enää työskentelylle tai työsopimukselle ei määrätä vähimmäiskestoa, vaan edellytyksenä on aiempaa korkeampi tuloraja. Näin Suomeen tulevien työntekijöiden oikeus asumisperusteisiin etuuksiin arvioidaan jatkossa tiukemmin työskentelyn perusteella.”

”Mutta työnantajan pitää aivan yhtälailla kuin ennenkin noudattaa tarveharkintaa. Jos alalla on riittävästi suomalaista työvoimaa, työlupia ulkomaalaisille ei myönnetä.”

Mattila myös muistuttaa, että vaikka kuuluisi suomalaisen sosiaaliturvan piiriin, se ei tarkoita, että automaattisesti saisi mitään etuuksia. Suomeen ei voi myöskään jatkossa jäädä roikkumaan suomalaisen sosiaaliturvan piiriin, jos esimerkiksi työsuhde ei jatku.

Lisätietoja:
Sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattilan erityisavustaja Niina Vilkman
0295 163 107