Pirkko Mattila: Valinnanvapaus kuuluu kaikille

Pirkko Mattila: Valinnanvapaus kuuluu kaikille

Hallitus hioi tällä viikolla SOTE-uudistuksen valinnanvapausesitystä kuultuaan sote- ja perustuslakiasiantuntijoiden alustavat arviot. Heiltä saadaan perusteellinen analyysi vielä ennen lausuntokierroksen päättymistä. Tavoitteena on esitys, joka ei enää ajaudu ongelmiin eduskunnan perustuslakivaliokunnassa. Jatkossa vapaus valita ei ole vain rikkaiden etuoikeus vaan siitä tulee kaikkien perusoikeus.

Sininen tulevaisuus katsoo, että uudistus voi edetä lausuntokierrokselle. Tämä on vaalikauden ylivoimaisesti suurin yksittäinen uudistus, jolla tavoitellaan pitkällä aikavälillä kolmen miljardin säästöjä julkiseen talouteen. Myös perustuslakivaliokunta totesi lausunnossaan hyvin yksiselitteisesti, että SOTE-uudistus todella tarvitaan.

”Meille keskeisiä elementtejä valinnanvapauslainsäädännössä ovat yhteiskuntavastuu sekä mallin läpinäkyvyys. Ne toteutuvat. Haluamme myös turvata julkisen sektorin vahvan roolin järjestäjänä. Asiakasseteli on tarpeellinen työkalu, jonka käyttöönoton laajuutta maakunnan on kuitenkin voitava tarpeen tullen rajoittaa, mikäli se esimerkiksi vaarantaa maakunnan liikelaitoksen lakisääteisistä tehtävistä suoriutumisen”, ministeri Pirkko Mattila toteaa.

Siniselle tulevaisuudelle on myös tärkeää vahvistaa pienten ja keskisuurten yritysten toimintamahdollisuuksia.

”Nyt kun sote-keskusten palveluvalikoimasta tulee aiempia kaavailuja suppeampi, järjestäjien määrä kasvaa ja pienemmätkin toimijat pääsevät mukaan markkinoille”, ministeri Mattila lisää.

Lisätietoja:
Sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattila
050-512 0176

Eurooppa-, kulttuuri- ja urheiluministeri Sampo Terho
050-538 1674