Puheenjohtaja Terho Sinisten puoluevaltuuston kokouksessa: Yhteiskunnan tehtävä on ylläpitää mahdollisuuksien tasa-arvoa

Puheenjohtaja Terho Sinisten puoluevaltuuston kokouksessa: Yhteiskunnan tehtävä on ylläpitää mahdollisuuksien tasa-arvoa

Sinisen tulevaisuuden puheenjohtaja, ministeri Sampo Terho kertoi Sinisten ensimmäisessä puoluevaltuuston kokouksessa 24.3.2018 pitämässään puheessa puolueen vasta hyväksytyistä sosiaali- ja vero-ohjelmasta, joissa hahmottuu selkeästi suunta, mihin Siniset Suomea haluavat viedä.

”Sosiaaliturvan uudistus on edessä kaikissa länsimaissa. Siniset ehdottavat ratkaisuksi käänteistä tuloveroa. Siinä peruspäiväraha, työmarkkinatuki, asumistuki ja osittain myös toimeentulotuki yhdistyvät perusturvaksi, jota maksetaan pienituloisille palkan päälle. Kun palkka nousee riittävästi, tukea ei enää makseta. Jos taas palkka tippuu, tuelle pääsee ketterästi takaisin. Mallissamme työnteko kannattaa aina”, Terho kertoi.

Verotuksessa Sinisten huomio on pieni- ja keskituloisissa.

”Heidän palkankorotuksistaan on jäätävä nykyistä enemmän käteen, vähintään puolet. Keskituloiset ovat jatkossakin hyvinvointiyhteiskuntamme selkäranka.”

”Toinen painopisteemme on pienten ja keskisuurten yritysten verotuksen helpottamisessa. Haluamme oikeudenmukaisemman yritysverotuksen ja siirtymisen ennakkoverotuksesta tuloksesta verottamiseen. Lisäksi nostaisimme arvonlisäverollisen liiketoiminnan alarajaa. Yritysverotuksen on kannustettava yrittämiseen”, Terho linjasi.

Kesään mennessä Siniset tulevat linjaamaan myös muista merkittävistä politiikan kysymyksistä.

Terho käsitteli puheessaan myös ideologisia lähtökohtia ohjelmatyön taustalla.

”Sininen tulevaisuus on puolue, jonka ainoa eturyhmä on Suomen kansa ja tärkein tavoite Suomen etu. Me olemme EU-kriittinen, arvokonservatiivinen puolue, joka on perustettu saamaan aikaan tuloksia”, Terho tiivisti.

Terho korosti Sinisten uskovan ennen kaikkea ihmiseen.

”Se tarkoittaa uskoa myös uskoa perhearvoihin. Kodeissa rakennetaan yksilön ja yhteiskunnan kehityksen perusta.”

”Yksilölle on annettava mahdollisimman paljon valtaa omasta elämästään. Yhteiskunnan tehtävä on tasoittaa ihmisten lähtökohtia ja mahdollisia vastoinkäymisiä, siis tasata niitä satunnaistekijöitä, joita omalla toiminnalla ei voi muuttaa. Yhteiskunnan tehtävä on ylläpitää mahdollisuuksien tasa-arvoa.”

Sinisen tulevaisuuden perustamisesta on nyt kulunut viisi kuukautta. Terho kiitti puheessaan lämpimästi kaikkia puolueen toimijoita yhdessä tehdystä työstä.

”Vajaassa puolessa vuodessa olemme rakentaneet tyhjästä puolueorganisaation, tehneet ohjelmatyötä, rakentaneet niin ulkoisen kuin sisäisen viestinnän ja tietysti täysipainoisesti tehneet hallitus- ja eduskuntatyötä. Se on uskomaton saavutus, josta pitää kiittää kaikkia innokkaita jäseniämme ja vapaaehtoisia, yhtä lailla kuin puolueen edustajia ja työntekijöitä”.

Katso Sampo Terhon puhe kokonaisuudessaan täältä.

Puheen sisältö:

Puhe alkaa 0:09 https://youtu.be/jNonpwsIOnY?t=9
Puolueen ensimetrit 0:25 https://youtu.be/jNonpwsIOnY?t=25
Puolueen ensimmäiset ohjelmat julkaistu 1:02 https://youtu.be/jNonpwsIOnY?t=62
Perhe, yhteiskunta ja valtio 2:00 https://youtu.be/jNonpwsIOnY?t=120
Opintotuen oppimateriaalilisä 3:01 https://youtu.be/jNonpwsIOnY?t=181
Saavutuksia hallitustaipaleelta 3:41 https://youtu.be/jNonpwsIOnY?t=222
Soteuudistus 4:12 https://youtu.be/jNonpwsIOnY?t=252
Työllisyyden kasvu suomennätysvauhtia 5:00 https://youtu.be/jNonpwsIOnY?t=300
Suomi, EU:n heikkoitsetuntoinen mallioppilas 5:31 https://youtu.be/jNonpwsIOnY?t=331
Hallituksen MEP-kiista 6:49 https://youtu.be/jNonpwsIOnY?t=409
Sosiaaliturvan uudistus ja käänteinen tulovero 7:29 https://youtu.be/jNonpwsIOnY?t=439
Verotus 8:22 https://youtu.be/jNonpwsIOnY?t=492
Maaseutupolitiikka ja metsätulojen verotus 8:53 https://youtu.be/jNonpwsIOnY?t=533
Muovivero 9:20 https://youtu.be/jNonpwsIOnY?t=560
Politiikan murros 10:07 https://youtu.be/jNonpwsIOnY?t=607
Puolueen tilanne 11:10 https://youtu.be/jNonpwsIOnY?t=670