Puolustusministeri Jussi Niinistö: Tiedustelulait mahdollisimman pikaisesti voimaan

Puolustusministeri Jussi Niinistö: Tiedustelulait mahdollisimman pikaisesti voimaan

Tiedustelulakien käsittely on aloitettu eduskunnassa. Tavoitteena on vastata turvallisuusympäristön muutoksiin ja saada Suomen lainsäädäntö samalle tasolle muiden Länsi-Euroopan maiden kanssa.

”Suomen turvallisuusympäristö on muuttunut vakavampaan suuntaan eikä paluuta entiseen ole näköpiirissä. On tärkeää, että olemme riittävän ajoissa valmistautuneita niihin turvallisuushaasteisiin, jotka maamme voi kohdata. Tiedustelutoiminta on tässä prosessissa keskeinen tekijä”, puolustusministeri Jussi Niinistö (sin) toteaa.

Hallitus esittää uutta lakia sotilastiedustelusta, joka parantaisi merkittävästi sotilastiedustelun kykyä informoida ylintä valtiojohtoa Suomen turvallisuusympäristössä tapahtuvista muutoksista. Sotilastiedustelun tärkein tehtävä on antaa ennakkovaroitus Suomeen kohdistuvasta sotilaallisesta uhkasta.

Puolustusvoimille säädettäisiin toimivaltuudet tietoliikenne-, henkilö-, tietojärjestelmä- ja radiosignaalitiedusteluun. Tietoliikennetiedustelu olisi Suomen rajat ylittävään viestiliikenteeseen suunnattua, hakuehtoihin perustuvaa, mahdollisimman kohdennettua ja rajattua sekä edellyttäisi aina tuomioistuimen lupaa kiiretilanteita lukuun ottamatta.

”Mistään massavalvonnasta ei ole kyse, vaikka se tiedustelulakeihin yritetäänkin jatkuvasti julkisessa keskustelussa liittää”, Niinistö toteaa.

Niinistö muistuttaa, että laki on tarkoitettu toimimaan kaikkien suomalaisten puolesta: Sen ainoa tavoite on suomalaisten turvallisuuden lisääminen.

”Suomen puolustuksen ja kansallisen turvallisuuden ylläpitämiseksi on olennaisen tärkeää, että kaikki lakiesityksessä ehdotetut tiedonhankintamenetelmät saataisiin sotilastiedustelun käyttöön mahdollisimman nopeasti.”

Aiheesta lisää Jussi Niinistön blogissa.