Reijo Hongisto: Työllisyystoimista pisteet hallitukselle

Reijo Hongisto: Työllisyystoimista pisteet hallitukselle

Hallitus on päättänyt budjettiriihessä useita toimia työllisyyden edistämiseksi. Uusilla työllisyystoimilla tähdätään 72 prosentin työllisyysasteeseen.

Sinisen eduskuntaryhmän kansanedustaja Reijo Hongisto on tyytyväinen hallituksen aktiiviseen työvoimapolitiikkaan, josta hyvänä esimerkkinä on päätös muuttaa työttömyysturvalakia siten, että työttömät voivat käyttää työttömyysturvaa lyhytkestoiseen opiskeluun.

”On hyvä, että työttömien opiskelumahdollisuuksia parannetaan. Oman osaamisen päivittäminen helpottaa työllistymistä ja toisaalta estää ihmistä passivoitumasta”, Hongisto toteaa.

Hongisto on hyvillään myös päätöksestä lisätä ammatillisen koulutuksen aloituspaikkoja erityisesti aloilla, joilla on työvoimatarvetta. Hallitus on myös päättänyt tehdä pysyväksi korkeakoulutettujen muuntokoulutusta koskevan kokeilun, jota etenkin sinisten työministeri Jari Lindström on pitkään ajanut.

”Meille sinisille tärkeää on, että kaikki halukkaat pääsevät töihin. Siihen tulee pyrkiä”, Hongisto linjaa.

Työpaikkoja tarvitaan kaikkialla, mutta maaseudun miehenä Hongisto kantaa erityistä huolta harvaan asuttujen alueiden työllisyydestä.

”Maaseudulla jokainen uusi työpaikka on kiven alla”, Hongisto muistuttaa ja kiittää hallitusta tähänastisesta työstä, jonka tulokset näkyvät jo Suomen talouden nousuna ja työllisyyden kohenemisena.

Lisätietoja:
Reijo Hongisto
p. 040 5257488