Sampo Terho: Suomi ei kannata yhteisvastuun lisäämistä

Sampo Terho: Suomi ei kannata yhteisvastuun lisäämistä

Hallitus julkaisi tänään kantansa rahaliitto EMU:n kehittämiseen. Hallitus linjaa, että sen on perustuttava markkinakurin ja sijoittajavastuun periaatteisiin. Suomi ei tue sellaisia talous- ja rahaliittoa tukevia uudistuksia, jotka lisäävät jäsenmaiden yhteisvastuuta.

”EMU:ssa on valitettavia valuvikoja, joita nyt pyritään korjaamaan. Haluamme luoda velkajärjestelymekanismin, jossa maksukyvyttömyyteen ajautuneen maan velat järjestellään uudelleen ja joka varmistaa, etteivät yhden maan ongelmat vaaranna koko euroalueen olemassaoloa. Riskien realisoitumisen pitää olla sijoittajien, ei kansalaisten vastuulla, ja myös mekanismi rahaliitosta erottamiseen täytyy olla olemassa,” eurooppaministeri Sampo Terho toteaa.

Pankki- ja pääomamarkkinoiden kautta tapahtuva tehokas riskien hajauttaminen on keskeistä EMU:n vakauden ja Suomen korostaman no bail-out -kriisinhallintaperiaatteen uskottavuuden kannalta. Siksi Suomi pitää tässä vaiheessa – kunhan määrittelemämme selkeät ehdot täyttyvät -pankkiunionin loppuunsaattamista ja pääomamarkkinaunionin edistämistä päätavoitteina EMU:n kehittämisessä.

Suomi ei kannata euroalueen omaa budjettia, koska toteutuessaan se johtaisi todennäköisesti pysyvään tulonsiirtoon vaurailta mailta vähemmän vauraille euroalueen jäsenmaille. Suomi ei myöskään näe tarvetta euroalueen valtiovarainministerin pestin luomiselle. Ministerille ei olisi näköpiirissä sellaisia merkittäviä uusia toimivaltuuksia, jolla voitaisiin perustella uuden tehtävän luomista.

”Sinisten isänmaallinen EU-linja näkyy nyt myös koko Suomen linjassa selvästi. Meidän on oltava aktiivisia, jotta meidän visiomme näkyy ja kuuluu eurooppalaisessa päätöksenteossa”, Terho toteaa.

Lisätietoja:
Sampo Terho
p. 050 5381674