Sampo Terhon Tammikokous 2019 linjapuhe

Sampo Terhon Tammikokous 2019 linjapuhe

Hyvät ystävät,

tervetuloa sinisten tammikokoukseen. Vuosi sitten olimme Säätytalolla avaamassa ensimmäistä sinisten tammikokousta. Silloin puolue oli uusi ja olimme uuden edessä. Nyt, reilua vuotta puolueen perustamisen jälkeen olemme valmistautumassa ensimmäisiin vaaleihimme.

Meillä eduskuntaryhmän jäsenillä kaikilla on takanamme aika perussuomalaisessa puolueessa. Joillain se on pidempi, joillain lyhyempi. Olimme liittyneet siihen kuka mistäkin syystä ja löytäneet ja yhdessä rakentaneet poliittisen kotimme.

Me halusimme viedä perussuomalaista aatetta eteenpäin ja sen takia liityimme puolueeseen, osallistuimme vaaleihin ja lopulta saimme kansan tuen ja kannatuksen ja tulimme valituksi eduskuntaan. Jotkut meistä useammankin kerran.

Kesän 2017 puoluekokouksessa kävi ilmi, että tuo aate oli muuttumassa. Unohdetun kansan puolustamisen ja pienen ihmisen asian ajamisen sijaan perussuomalaisista oli tulossa yhden asian oppositioliike, jonka politiikka on valittamista, ei vaikuttamista.

Perussuomalaisista oli tulossa maahanmuuttokriittisyyden sijaan maahanmuuttajavastainen puolue, suora kopio länsimaiden Venäjä-myönteisistä äärioikeistopuolueista. Sen toiminta keskittyy oppositiossa etsimään salaliittoja GCM-asiakirjoista (tai GSM-sopimuksista, kuten perussuomalaisten kansanedustaja YK:n maahanmuuttoasiakirjaa taannoin eduskunnassa nimitti).

Me emme halunneet olla siinä mukana. Olimme nähneet, että hallituksen ohjelma puree ja Suomen talous saadaan viimein kääntymään niillä toimenpiteillä, jotka olimme yhdessä hallitusneuvotteluissa kumppaneidemme kanssa sopineet. Tiesimme, että raskas laiva kääntyy hitaasti, mutta käännös oli jo alkanut. Meitä äänestäneet eivät olleet äänestäneet meitä valittamaan, vaan vaikuttamaan.

Hyvät ystävät,

Viime vuosi päättyi uutisiin siitä, että työllisyysaste on noussut hallituksen tavoittelemaan 72% ja valtionvelkaa päästään maksamaan etuajassa. Erinomaisiin talousuutisiin, jollaisia ei ole kuultu yli vuosikymmeneen.

Me Siniset olimme siis oikeassa siinä, että hallitusohjelma toimii ja siitä kannattaa pitää kiinni. Teimme oikein, kun pysyimme hallituksessa.

Nyt valmistaudumme vaaleihin Sinisenä joukkueena. Se aate, joka meidät sai politiikkaan, on jalostunut ja kirkastunut siniseksi aatteeksi.

Hyvät ystävät, vähän tuosta aatteesta.

Kun perustimme tämän puolueen, puhuimme politiikan startupista. Sittemmin termiä on käyttäneet muutkin. Politiikka kaipaakin uudistamista ja kaikenlaiset yrittäjät ovat tervetulleita näyttämään, miten asioita tehdään paremmin.

Yksi tapa uudistaa politiikkaa olisi politiikan faktantarkistuspalvelu, jossa puolueet ja etujärjestöt voisivat testata ideoidensa ja ajatustensa kustannukset ja toteuttamiskelvollisuuden puolueettomalla, yhdessä hyväksytyllä taholla. Nyt puolueet voivat väittää rahoittavansa miljardilupauksia ilman pienintäkään realismia. Tällainen palvelu voitaisi rahoittaa esimerkiksi suuntaamalla puoluetukia uudelleen. Mainosten sijaan kansalaisille tarjottaisiin tosiasioita.

Politiikassa on kyse siitä, mitä pidetään arvokkaana ja hyvänä. Suoran demokratian kehittäminen on tärkeää, mutta politiikkaa ei voi typistää yhteen nettiäänestykseen, kyllä vai ei.

Kun on vahvat arvot, vastaukset kyllä ja ei-kysymyksiin tulee luonnostaan. Jos arvoja taas ei ole, politiikka käy oikukkaaksi ja linjattomaksi.

Me Siniset olemme arvopuolue. Olemme konservatiivisia uudistajia, jotka puolustavat perinteisiä länsimaisia vapausarvoja. Olen puhunut erityisesti kansanturvallisuudesta, joka koostuu turvatusta toimeentulosta, turvallisuusviranomaisista ja luotettavista yhteiskunnan perusrakenteista. Se on sinisen politiikan ydintä. Jokaisella suomalaisella on oltava varmuus siitä, että hän pärjää tulevaisuudessakin.

Maahanmuuttokriittisyys esimerkiksi on osa kansanturvallisuutta. Maahanmuuton pitää olla hallittua, siihen on voitava vaikuttaa demokraattisesti ja maahanmuuttajilta on voitava edellyttää aktiivista kotoutumista suomalaiseen yhteiskuntaan – tai sitten poistumista maasta.

Me emme usko, että maahanmuutto on ratkaisu sisäisiin ongelmiimme, emmekä esimerkiksi salli suomalaisen työvoiman korvaamista ulkomaisella halpatyövoimalla. Siksi pidimme ainoina hallituksessa kiinni tarveharkinnasta. Me emme kuitenkaan ole maahanmuuttajavastaisia. Sininen linja on realismia ilman rasismia. Me olemme olleet maahanmuuttokriittisen linjan takuumiehiä hallituksessa.

EU-kriittisyys on kansanturvallisuutta. Me suomalaiset osaamme itse hoitaa omat asiamme parhaiten, mutta tarvitsemme eurooppalaisia kumppaneitamme isojen maailmanlaajuisten kysymysten ratkaisemiseen.

Tarvitsemme EU:ta esimerkiksi terrorismin ja ilmastonmuutoksen torjuntaan sekä massamaahanmuuton pysäyttämiseen ja puolustusyhteistyöhön, mutta paljon on EU:ssa myös parantamisen varaa. Emme tarvitse järjetöntä Strasbourgin rallia, alueiden komiteaa tai EU-työntekijöiden loisimista verovapaudella. Emmekä varsinkaan liittovaltiota.

Me olemme perhepuolue. Me uskomme, että perhettä suunnitellessa ei mietitä perhevapaiden pituutta, vaan alhainen syntyvyys kertoo alhaisesta kunnioituksesta perhearvoja kohtaan. Perhearki nähdään pelottavana taakkana, ei lahjana. Sen muuttamisessa vastuu on meillä jokaisella.

Ei ihme, että nuoria pelottaa. Itseänikin perhe-elämä pelotti, mutta turhaan. Sen voin isänä sanoa. Perhe-elämää pelätessään ihminen pelkää sitä, mikä elämässä on parasta.

Toinen syy alhaiseen syntyvyyteen on epävarmaksi koettu tulevaisuus. Ei lapsia tehdä, jos koetaan, että Suomi on turvaton.

Hyvät ystävät,

Tällä hallituskaudella tehdyt kiristykset seksuaalirikostuomioihin, poliisien määrärahojen lisäykset ja rikoksiin syyllistyneiden maahanmuuttajien palauttamisen helpottaminen ovat kaikki kansanturvallisuutta ja siksi myös perhepolitiikkaa. Me haluamme rakentaa suomalaisille perheille turvallisempaa tulevaisuutta ja siis maata, jossa lapsia halutaan omasta päätöksestä tehdä. Kukaan muu ei sitä päätöstä voikaan tehdä yksilön puolesta. Me haluamme rakentaa Suomea, jossa Oulun kaltaisia hirvittäviä rikoksia ei enää tapahtuisi.

Kansanturvallisuuden ytimessä on tietysti turvallisuusviranomaiset. Tällä hallituskaudella siniset on huolehtineet siitä, että poliisin ja puolustusvoimien resurssitarpeet huomioidaan. Tuoreessa budjetissa poliisille saatiin 80 lisävirkaa ja Puolustusvoimille sata. Se on vasta alku, mutta sosialistien mahdollisesti johtamassa Suomessa resurssit ovat taas uhan alla.

Aiemmat hallitukset olivat päästäneet Suomen turvallisuuden rapautumaan. Poliiseja on koulutettu liian vähän, maahanmuuttopolitiikka on ollut liian löysää ja rangaistukset ovat olleet liian lyhyitä, jotta niillä olisi pelotevaikutusta. Puolustusvoimilta leikattiin. Lisäksi maahanmuuttajarikollisten karkotuksia ei pantu täytäntöön.

Lehtitietojen mukaan poliisi on tietoisesti jättänyt rikoksia tutkimatta resurssipulan takia. Rikosten tutkiminen on poliisin ykköstehtäviä, joten jos resurssit eivät riitä siihen, kyse on kriisistä ja katastrofista. Rikokset jäävät rankaisematta – jopa tutkimatta. Tämä vie uskoa yhteiskunnan oikeudenmukaisuuteen. Resursseja tarvitaan niin poliisille kuin syyttäjälaitokseen ja tuomioistuimiinkin.

Tiedämme, että Suomessa on poliisipula, mutta jotta tilannetta saadaan parannettua mahdollisimman tehokkaasti, tarvitaan parempaa tietoa siitä, missä ongelma on pahimmillaan. Siksi jo tämän hallituksen pitää käynnistää selvitys siitä, millä alueilla ja missä rikostyypeissä rikostutkinnassa on suurimpia ongelmia ja mihin uusia poliisivirkoja eniten tarvitaan. Tämän selvitysten tulosten perusteella tulevat hallitukset voivat tehokkaasti parantaa Suomen turvallisuustilannetta.

Tämä hallitus on tarmokkaasti korjannut turvallisuusongelmia ja sinisten ansiosta kaikkiin näihin on saatu parannuksia. Näissä vaaleissa on tärkeintä varmistaa, että linja ei tulevaisuudessa muutu: katujen turvallisuus kuntoon, rangaistukset vastaamaan kansan oikeustajua ja lisää resursseja turvallisuusviranomaisille.

Tiedustelulait ovat myös tärkeä osa suomalaisten turvaamista. Kriittisen tärkeä lakipaketti on jäänyt säätämättä, kunnes maahan saatiin pitkästä aikaa hallitus, joka suhtautuu Suomea kohtaaviin uhkiin realistisesti. Tiedustelupaketti on tärkein Suomen turvallisuuteen vaikuttava lakipaketti vuosikausiin.

Kansanturvallisuutta on myös mahdollisuus korjata virheensä. Vain tätä kautta kaikki voivat tuntea, että he pärjäävät Suomessa myös tulevaisuudessa. Suomessa on 90-luvun laman jäljiltä yhä sairas suhde velkaan ja asiansa hoitavia velallisia syrjitään suotta.

Velallisen kohtelu lähentelee yhteiskuntakelpoisuuden menettämistä myös, kun yksi maksuhäiriömerkintä vaikeuttaa kohtuuttomasti ihmisen normaalia elämää. Ihminen potkaistaan yhteiskunnan laitamille jopa 2-4 vuodeksi, vaikka maksuhäiriömerkinnän aiheuttaman velan olisi maksanut pois aikapäiviä sitten.

Ensimmäinen maksuhäiriömerkintä tulisi poistua heti velan maksamisen jälkeen. Lisäksi pitäisi mahdollistaa yrittäjille henkilökohtainen konkurssi, jossa velat annetaan tietyin ehdoin anteeksi.

Luottotietojen puute laskee kansalaisen paarialuokkaan, jossa jopa puhelinliittymän saaminen voi olla mahdotonta. Yksi virhe, jonka seuraukset hoitaa, ei pitäisi olla syy jopa usean vuoden luottotietonöyryytykseen.

Hyvät ystävät,

tätä aatetta ja ohjelmaa me viemme eteenpäin seuraavissa vaaleissa. Me olemme konservatiivisia uudistajia, kansanturvallisuuden puolustajia ja tavallisen suomalaisen etujen puolustajia. Me olemme Sininen tulevaisuus; Suomen uudistaja, Suomen rakentaja, Suomen turva.

Kiitos mukanaolosta sinisessä joukkueessamme!