Satu Ylönen – kuluttajansuojaa terveydenhoitoon

Satu Ylönen – kuluttajansuojaa terveydenhoitoon

Satu Ylönen on oikeustieteiden opiskelija ja työssä valtionhallinnossa. Hän on kotoisin Pieksämäeltä ja lähtee eduskuntavaaleihin Kaakkois-Suomen vaalipiiristä. Ylösellä on monia poliittisia tavoitteita. Potilaan kuluttajansuoja terveydenhoidossa, sisäilmaongelmat, vähävaraisten, vammaisten, lasten ja vanhusten elämän laadun parantaminen. Viisikymppisellä on näkemystä ja kokemusta.

Tulevalta sote-uudistukselta Ylönen toivoo erityisesti potilaille parempaa kuluttajansuojaa. ”Muualla virheellinen tuote vedetään markkinoilta. Mutta ei terveydenhoidossa. Siellä potilas saa monesti elää hoitovirheiden, väärien diagnoosien tai väärän lääkityksen kanssa.” Ylönen ymmärtää, että sairas, väsynyt tai masentunut potilas ei jaksa lähteä taistelemaan byrokratiaan saadakseen oikeutta. ”Tämä ongelma pitää korjata. Meillä käytetään vuosittain valtavia summia terveydenhoitoon. Potilaan on saatava laadukasta hoitoa ja palvelua ja potilaan kuluttajansuoja on pantava kuntoon. Olemme hyvinvointivaltio, se ei näy kaikkien kohdalla. Valtion tulisi huolehtia kansalaistensa hyvinvoinnista.”

Sisäilma kuntoon

Toinen suuri kysymys on huono sisäilma. Miksi Suomi homehtuu? ”Homeongelmat ovat edelleen tabu tässä maassa. Jopa THL:n lääkärit antaisivat mieluiten kongnitiivista terapiaa hoitona homeongelmaisille. Sen sijaan, että oikeasti suhtautuisivat asiaan sen vaatimalla vakavuudella. Meillä Suomessa on yli 800 000 homeongelmaista ja meiltä puuttuvat edelleen asiaan liittyvät käypähoitosuositukset. Tämä on miljardiluokan ongelma. Liian pitkään homealtistus on haluttu nähdä pelkkänä luulosairautena. Onneksi käsitykset ovat muuttumassa, mutta edelleen ihan liian hitaasti.”

Vastuuta rakennusvalvontaan

Ylönen haluaa kautta linjan myös parempaa rakennusvalvontaa. Puurakentamista ja kotimaista osaamista pitää lisätä. Homeongelmaisia pitää kuntouttaa nopeasti, koska muuten vaarana ovat pitkäaikaiset, vakavatkin sairaudet, astmat ja allergiat. Korvausten saamista selvissä tapauksissa tulee helpottaa huomattavasti. Ei niin, että haetaan oikeudelta päätöstä ja lupia valittaa useita vuosia. Julkisen rakentamisen huonosta laadusta meillä on kärsitty eniten kouluissa, päiväkodeissa ja poliisin sekä puolustusvoimien kiinteistöissä. ”Ongelmana on edelleen se, että kiinteistöjen tutkimustuloksia pimitetään tai käyttäjille ei kerrota asioita totuudenmukaisesti. Minusta se on huonoa hallintoa ja murentaa ihmisten luottamusta viranomaisiin.” Ylösen mielestä ongelmiin on myös puututtava heti, kun niitä ilmenee. ”Nyt uutisia seuratessa huomaa, että ongelmia pimitetään ja ratkaisuja ei etsitä heti vaikeuksien ilmaannuttua. Sitä ehkä perustellaan rahalla, mutta tuollainen toiminta ei ole kenenkään etu.”

Perhearkeen huolenpitoa ja turvaa

Ylönen arvostaa yleensä ihmisen elämänkokemusta. Perhearkea eläneenä hän näkee myös sen, miten sitä voisi käytännön tasolla parantaa.
”Perheiden tukeminen lähtee niiden omista tarpeista, ei hallinnon tai viranomaisten tarpeista. Perheet ovat lujilla monessa asiassa ja siksi on tärkeää kysyä perheiltä itseltään, millaista tukea niissä
tarvitaan. Imatran palvelumalli on hyvä esimerkki kotiin vietävistä palveluista. Aikoinaan tämän hoitivat kodinhoitajat, miksi malli ei toimisi nykyisinkin?” Ylönen kantaa huolta myös pienyrittäjien paremmasta arjesta. ”Olen kotoisin yrittäjäperheestä ja olen nähnyt sitä elämää hyvin läheltä.”

Sairaat taloudellisesti lujilla

Ylönen on huolissaan myös vanhusten koti- ja laitoshoidon tasosta. ”Meillä vanhukset ovat monesti aivan oman onnensa nojassa. Voidaan puhua jopa heitteillejätöstä. Myös laitoksissa on paljon puutteita hoidon laadun tasossa. Toivottavasti sote-uudistus tuo tähänkin asiaan parannusta.” Pienituloisten / eläkeläisten asiat huolestuttavat myös. He ovat usein niitä, jotka joutuvat käyttämään terveyspalveluita enemmän. Heillä ei ole työterveyshuoltoa takanaan. ”Millä pienituloiset eläkeläiset maksavat yhä suurentuneet terveyskeskus-, poliklinikka- ja sairaalamaksut? Usein kotoa on pitkä matka hoitoihin ja kelataksin omavastuuosuus on aivan liian suuri: 25€/suunta. Jos olet vielä vammainen ja joudut käymään useita kertoja viikossa, ei kenelläkään riitä raha tällaiseen. Vuotuinen omavastuu 300€ ei täyty ihan helpolla, ja pienituloiset ovat pulassa.”

Teksti Marja Nousiainen
Kuva Satu Ylönen