Simon Elo: Eduskunnalta merkittävä satsaus yhteiskunnan turvallisuuteen

Simon Elo: Eduskunnalta merkittävä satsaus yhteiskunnan turvallisuuteen

Eduskunta on osoittanut huumausaineiden katukaupan valvontaan ja ulkomaalaisvalvontaan 250 000 euroa lisää rahaa.

Lisäksi terrorisminvastaiseen viestintään tullaan panostamaan. Muuttoliikkeen lähtö- ja kauttakulkumaihin suunnataan viestintää, jonka tarkoituksena on hillitä perusteetonta turvapaikkahakua. Muuttoliikeviestintää on jo toteutettu hyvin tuloksin ja tarkoitus on jatkaa sitä sekä lisätä rahaa 150 000€ radikalisoitumisen ja terrorismin vastaiseen viestintään.

Lisätalousarvioesitykseen on tulossa 378 000 €, joka on tarkoitettu väkivaltaisen radikalisoitumisen ja ääriliikkeiden toiminnan tunnistamiseen ja ennaltaehkäisyyn vankiloissa.

”Näillä toimilla on merkittävä vaikutus sisäiseen turvallisuuteemme. Siniset on ajanut tiukennuksia terrorismiin liittyvään lainsäädäntöön. Onnistunut viestintä on tärkeää kun haluamme estää nuorten radikalisoitumista ja antaa realistista tietoa Suomen turvapaikkapolitiikasta”, vakuuttaa Sinisen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Simon Elo.

Lisätietoja:
Simon Elo
puh. 050 5130687