Simon Elo: Perussuomalaiset kasvattaisi maahanmuuton kustannuksia sadoilla miljoonilla euroilla

Simon Elo: Perussuomalaiset kasvattaisi maahanmuuton kustannuksia sadoilla miljoonilla euroilla

”Perussuomalaiset ehdottaa kaikkien kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneiden säilöönottoa tuoreessa vaihtoehtobudjetissaan. Kustannus säilöönotosta perussuomalaisten malliin voisi nousta yli 650 miljoonaan euroon”, Sinisen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Simon Elo hämmästelee. ”Perussuomalaiset olisi nostamassa maahanmuuton kustannuksia roimasti. Viranomaisten arvion mukaan säilöönotosta ei olisi kuitenkaan turvallisuushyötyä.”

Nykyään jokaisesta kielteisen päätöksen saaneesta tehdään riskiarvio ja hänet otetaan säilöön tarpeen vaatiessa. Järjestely on pitänyt säilöönoton keston ja kulut kurissa. Lisäksi Suomen turvallisuudesta huolehditaan.

Simon Elo pitää myös perussuomalaisten 335 miljoonan säästöehdotusta maahanmuuton kuluista epämääräisenä.

”Perussuomalaiset eivät yksilöi ehdotuksessaan, mihin maahanmuuton kustannussäästöt kohdentuisivat. Nykyhallitus on kiristänyt maahanmuuton kustannuksia niin pitkälle kuin perustuslaki ja kansainväliset sopimukset sallivat”, Elo toteaa. ”Lisäksi päinvastoin kuin perussuomalaiset siniset pitää toimivaa kotouttamista tärkeänä. Sen eteen kotouttamisesta vastaava työministeri Jari Lindström on tehnyt kovasti töitä.”

Perussuomalaisten ehdotus EU-jäsenmaksusäästöstä toteuttamiskelvoton

”Sininen tulevaisuus kannattaa Suomen EU-jäsenmaksun pienentämistä, samoin kuin perussuomalaiset. Mutta täytyy hämmästellä perussuomalaisten suunnitelmaa, jossa ehdotetaan vuosittaista 300 miljoonan euron säästöä. Miten se toteutetaan?” kysyy Elo. ”Oletan perussuomalaisten tietävän, että EU-jäsenmaksu perustuu jäsenmaiden bruttokansantuloon, arvonlisäkertymiin sekä unionin keräämiin maataloustulleihin ja tuontimaksuihin. Jäsenmaksu vaihtelee maan talouden kunnon mukaan. Perussuomalaisten tavoite on hyvä, mutta täysin toteuttamiskelvoton.”

Pienituloiset ja nuoret perussuomalaisten eläkemallin suurimmat kärsijät

”Siniset jakaa huolen kaikkein pienituloisimpien vanhusten pärjäämisestä. Mutta perussuomalaisten ehdotus puoliväli-indeksin palauttamisesta sadoille tuhansille eläkeläiselle merkitsisi käytännössä sitä, että työeläkemaksuja olisi korotettava roimasti,”, Elo muistuttaa. ”Maksukorotus olisi käytännössä tasavero, josta kärsisivät eniten nuoret ja pienituloiset palkansaajat.”

Hallitus on kuluvalla kaudella nostanut takuueläkettä yhteensä 44 eurolla. Takuueläke on noussut enemmän kuin pelkkien indeksien perusteella olisi tapahtunut ja se auttaa kaikkein heikoimmassa asemassa olevia eläkeläisiä.

”Kaikkein pienituloisimpien vanhusten pärjäämisestä on huolehdittava, mutta ei nuorten kustannuksella”, sanoo Elo.

Lisätietoja:
Sinisen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Simon Elo
050-513 0687