Simon Elo: Siniset esittää sosiaaliturvan muuttamista kansalaisuusperusteiseksi

Simon Elo: Siniset esittää sosiaaliturvan muuttamista kansalaisuusperusteiseksi

Sininen tulevaisuus ehdottaa suomalaisen sosiaaliturvajärjestelmän muuttamista kansalaisuusperusteiseksi ensi vaalikaudella. Sinisten mukaan Suomen kansalaisille on voitava maksaa muita korkeampaa sosiaaliturvaa, koska he lähtökohtaisesti ylläpitävät Suomen veropohjaa.

”Jotta suomalaisen sosiaaliturvan korkea taso voidaan säilyttää myös tulevaisuudessa, sitä tulee rajata asumisperusteisuudesta tarkemmin. Kansalaisuusperusteinen sosiaaliturvamalli mahdollistaisi korkeamman sosiaaliturvan maksamisen Suomen kansalaisille. Ei ole reilua, että juuri oleskeluluvan saanut saa saman sosiaaliturvan kuin vuosikausia Suomessa veroja maksanut”, sanoo Sinisen eduskuntaryhmän puheenjohtaja, kansanedustaja Simon Elo.

Siniset kokoontuu huomenna eduskuntaryhmän kesäkokoukseen Hämeenlinnaan. Puolue julkaisee kokouksen yhteydessä maahanmuutto- ja kotouttamispoliittisen ohjelmansa. Kansalaisuusperusteinen sosiaaliturva on yksi ohjelman avauksista.

”Ei ole sattumaa, että Eurooppaan pyrkivistä maahanmuuttajista suuri osa haluaa juuri niihin maihin, joissa on korkea sosiaaliturvan taso. Siksi kotoutettavien maahanmuuttajien sosiaaliturva pitäisi voida räätälöidä erilaiseksi kuin kansalaisten”, linjaa Elo.

Siniset haluaa, että maahanmuuttajien sosiaaliturvan edellytyksenä tulee olla aktiivinen osallistuminen kotouttamistoimenpiteisiin. Sinisten mukaan esitys edellyttää todennäköisesti perustuslain muuttamista.

”Kansalaisuusperusteinen sosiaaliturvajärjestelmä kannustaisi nopeaan kotoutumiseen, ja mahdollistaa turvapaikanhakijoiden hajasijoittamisen, mikä ehkäisee asuinalueiden eriarvoistumista. Sosiaaliturvan kokonaisuudistuksessa haasteena on löytää sellainen malli, joka ei passivoi kotoutumisen alkuvaiheessa olevaa maahanmuuttajaa. Sinisten ehdotus ratkaisee tämän ongelman”, sanoo Elo.

Sinisten maahanmuutto- ja kotouttamisohjelman kaikki tavoitteet julkaistaan huomenna eduskuntaryhmän kesäkokouksessa Hämeenlinnassa klo 11.30 alkavassa tiedotustilaisuudessa.

”Emme halua antaa maahanmuuttokeskustelua vain kuulapäille ja viinivihreille, vaan tuomme äänen tolkun konservatiiveille”, kertoo Elo.

Lisätietoja:
Sinisen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Simon Elo
050-513 0687