Simon Elo: Sinisten vaatimuksesta lisäpanostuksia kansanturvallisuuteen – maahanmuuton varjopuoliin on puututtava

Simon Elo: Sinisten vaatimuksesta lisäpanostuksia kansanturvallisuuteen – maahanmuuton varjopuoliin on puututtava

Lisärahaa ulkomaalaisvalvontaan

”Sinisten huoli ulkomaalaisvalvonnan riittämättömistä resursseista on kuultu ja valvontaan on tulossa lisää rahaa”, sanoo Sinisen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Simon Elo. Hallitusryhmien päätöksellä ulkomaalaisvalvonta saa 300 000 euroa. Summa on tarkoitettu kadonneiden henkilöiden etsimiseen.

”Vastaanottojärjestelmästä on kateissa arvioiden mukaan yli 7000 ihmistä ja määrä nousee koko ajan. Euroopassa on vielä huonommin, sillä pelkästään alaikäisenä tulleita lapsia on hukassa 10 000. Tämä ei ole kenenkään etu emmekä voi jatkaa näin. Mihin nämä ihmiset ovat kadonneet? He jäivät piiloon viranomaisilta, palasivat lähtömaahan tai muualle Eurooppaan. Joutuivat orjatyöhön, rikollisliigojen tai ihmiskauppiaiden riistaksi. Kyse on myös kansallisesta ja mantereen turvallisuudesta”, Elo sanoo.

”Rajojen ja yleisen järjestyksen ylläpitäminen on valtion tehtävä. Valtion kuuluu myös tietää, ketä sen alueella majailee ja millä asioilla täällä liikutaan. Nyt siihen tärkeään työhön on tulossa lisää resursseja.”

Täsmätoimia radikalisoitumisen ja terrorismin estämiseen viestinnällä

Elo on erittäin tyytyväinen, että eduskunta myöntää ulkoministeriölle 150 000 euroa viestintään, joka kohdistuu suuren muuttoliikkeen lähtöalueille.

”Ulkoministeriö on tehnyt tätä työtä jo vuodesta 2016 ja se on tuottanut tuloksia. Viestinnässä on käsitelty muun muassa paluumuuttoa sekä ihmissalakuljetusta, ja painotettu terrorismia sekä väkivaltaisen radikalisoitumisen ennalta ehkäisyä”, Elo kuvailee.

Siniset pitää erittäin merkityksellisenä, että hallitusryhmien päättämän lisämäärärahan myötä tämä työ saa jatkua. Seuraavalla vaalikaudella resurssit muuttoliikeviestinnän toteuttamiseen on otettava huomioon jo ulkoministeriön omaa budjettia laadittaessa.

”Maahanmuutto Eurooppaan ei ole päättymässä. Päinvastoin. Kansainvälinen ja hauraisiin valtioihin keskittyvä viestintä on tulevaisuudessakin entistä ajankohtaisempaa ja sen tulee olla kestävää ja suunnitelmallista. Muuttoliikkeen lähtöalueiden viestintä on osa Suomen panostusta koko maailman turvallisuuden parantamiseen. Samalla sillä vahvistetaan myös Suomen kansanturvallisuutta, kun maahanmuutto Suomeen pysyy laillisena ja hallittuna”, Elo summaa.

Ulkoministeriö on jo vuodesta 2016 toteuttanut Eurooppaan suuntaavan muuttoliikkeen lähtöalueille kohdistettua ja siellä toteutettavaa kansainvälistä viestintää. Tänä vuonna määrärahan turvin on toteutettu terrorismin ja väkivaltaisen radikalisoitumisen ennalta ehkäisevät viestintäprojektit Irakissa ja Somaliassa. Viestinnän tavoitteena on tarjota nuorille tietoa näkökulmia terrorismiin ja väkivaltaiseen radikalisoitumiseen johtavista syistä. Viestinnällä halutaan vahvistaa samalla nuorten yhteiskunnallista yhteenkuuluvuutta, vaikutusmahdollisuuksia ja eri ryhmien välistä vuoropuhelua.

Lisätietoja:
Sinisen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Simon Elo
050-513 0687