Simon Elo toritapahtumassa Oulussa: Välimeren ylittävät turvapaikanhakijat on käännytettävä käsittelykeskuksiin

Simon Elo toritapahtumassa Oulussa: Välimeren ylittävät turvapaikanhakijat on käännytettävä käsittelykeskuksiin

Eurooppa-neuvoston kokouksessa päätettiin että EU:n ulkopuolelle perustetaan käsittelykeskuksia, joissa selvitetään elintasopakolaiset todellisista avun tarvitsijoista. Keskuksia rahoittaa EU ja toiminta tapahtuu yhteistyössä YK:n kanssa. Näin ehkäistään rahakasta ihmissalakuljetusta ja vaarallista Välimeren ylitystä.

Sinisen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Simon Elo puhui Sinisen tulevaisuuden toritapahtumassa Oulussa, jossa kokoontui sinisten puoluevaltuusto. Elo tyytyväinen Eurooppa-neuvoston päätökseen, mutta odottaa unionilta johdonmukaisuutta.

”Euroopan unioni on pitkästä aikaa alkanut taistella oman selviytymisensä puolesta. Esitin EU:n ulkopuolisten käsittelykeskusten perustamista jo kolme vuotta sitten. Kansalaiset oikeutetusti odottavat että rajat voidaan hallitusti turvata. Välimeren ylittävien turvapaikanhakijoiden veneet on uuden linjauksen pohjalta käännytettävä kansainväliseltä merialueelta näihin EU:n ulkopuolisiin käsittelykeskuksiin,” Elo linjaa.

Elo jakaa Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan Donald Tuskin huolen siitä, että jos vastuulliset puolueet eivät kykene ratkaisemaan siirtolaiskriisiä, niin kansalaiset tukevat erilaisia ääriliikkeitä.

”Maahanmuutosta voi tulla Euroopan unionille elämän tai kuoleman kysymys, jos annamme sen sellaiseksi muodostua. Siniset esittävät realismia ilman rasismia. Se on ainoa kestävä linja. Emme halua antaa valtaa poliittisille liikkeille, jotka edustavat rasismia ilman realismia,” Elo jyrähtää.

Euroopan tekemät toimet ja hallituksen tekemät tiukennukset turvapaikkalainsäädäntöön ovat parantaneet tilannetta huomattavasti. Sinisten tavoitteena on estää vuoden 2015 hallitsemattoman siirtolaisaallon toistuminen.

”Kun Suomeen tuli vuonna 2015 yli 32 000 turvapaikanhakijaa niin viime vuonna uusia turvapaikkahakemuksia jätettiin vain parituhatta,” huomauttaa Elo.

Lisätietoja:
Simon Elo
Sinisen eduskuntaryhmän puheenjohtaja
p. 050 513067