Sininen eduskuntaryhmä vastaa opposition välikysymykseen: Raideliikenteen uudistamisessa edetään rauhallisesti ja harkiten

Sininen eduskuntaryhmä vastaa opposition välikysymykseen: Raideliikenteen uudistamisessa edetään rauhallisesti ja harkiten

Tiedote 3.10.2017

Liikenne- ja viestintävaliokunnan puheenjohtaja Ari Jalonen pitää raideliikenteen uudistamista erittäin tarpeellisena. Suomen henkilöliikenne on kilpailtua maalla, merellä ja ilmassa. Suomi on EU:n viimeisimpiä maita, jossa raideliikenne on edelleen monopolitoimintaa.

”Raiteille tarvitaan kilpailua. Kilpailulla parannetaan matkustajan palveluita.”

Iso-Britannialla on hyvät kokemukset raideliikenteen avaamisesta. Junamatkustamisen suosio on lisääntynyt ja julkisen tuen tarve vähentynyt.

”Me pyrimme junaliikenteen avaamisella samaan lopputulokseen kuin Britannia. Uudistus tehdään, jotta ympäristöystävällinen junaliikenne kasvattaisi suosiota” Jalonen jatkaa. ”Maakunnat ja kaupungit pääsevät kehittämään oman alueensa kannalta toimivinta liikennettä, kun heidän on tulevaisuudessa mahdollista järjestää alueellista junaliikennettä. Samalla turvataan liikenteen parempi kattavuus ympäri maan.”

Liikenne- ja viestintäministeriö on perehtynyt raideliikenteen vapauttamisen seurauksia arvioineisiin selvityksiin perusteellisesti.

”Yhdyskuntasuunnitteluun erikoistuneen Rambollin selvitys on arvioinut raideliikenteen kilpailun avaamisen hyödyt ja haitat kokonaisvaltaisimmin. Rambollin arvion mukaan kilpailun avaaminen on yksiselitteisen kannattavaa.”

Raideliikenteen kilpailun avaamisen valmistelua jatketaan useassa eri työryhmässä laajalla asiantuntijapohjalla. Kilpailun avaaminen tehdään vaiheittain pitkän siirtymäkauden aikana. Ensimmäisenä kilpailutetaan Etelä-Suomen taajamaliikenne.

”Raideliikenteen kilpailutus ei tapahdu kertalaakista. Siinä edetään rauhallisesti ja harkiten, kerätty kokemus hyödyntäen. Päämäärä on, että yhä useampi suomalainen matkustaa tulevaisuudessa junalla. Se on uudistuksen tärkein tavoite.”

Lisätietoja:
Liikenne- ja viestintävaliokunnan puheenjohtaja Ari Jalonen
050-512 0851