Sininen tulevaisuus esittää tänään julkaistussa senioriohjelmassaan veronkevennystä niille, jotka asuvat yhdessä iäkkään vanhemman kanssa

Sininen tulevaisuus esittää tänään julkaistussa senioriohjelmassaan veronkevennystä niille, jotka asuvat yhdessä iäkkään vanhemman kanssa

”Suomen ikääntyvä väestö tarvitsee uusia ratkaisuja inhimillisen vanhuuden turvaamiseksi jokaiselle kansalaiselle. Sen vuoksi esitämme verohelpotusta niille perheille, jotka asuvat yhdessä iäkkään vanhemman kanssa”, kertoo Sinisen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Simon Elo sinisten tänään julkaistun senioriohjelman linjauksesta. ”Parhaassa tapauksessa hyöty voi olla mittaamaton. Iäkäs ihminen ei jää yksin, hän saa olla joka päivä läheistensä seurassa, hänestä voi olla apua lasten hoidossa ja yhteiskunta säästää, kun tarve erilaisille palveluille vähenee.”

Elo tiedostaa, että järjestely ei sovi kaikille. Esimerkiksi muistisairaan hoitaminen lapsiperheessä voi olla ylivoimaista tai koti on liian ahdas lisäasukkaalle. Toisaalta moni iäkäs ihminen haluaa säilyttää itsenäisyytensä, eikä välttämättä halua asua hälisevän lapsiperheen luona.

”Verohelpotus olisi yksi keino muiden joukossa paremman vanhuuden turvaamiseksi”, Elo korostaa.

Siniset esittää tasokorotusta takuu- ja kansaneläkkeisiin, veronkevennystä pienimpiin eläkkeisiin sekä eläkekattoa

”Tilastojen mukaan ihmiset ovat vuosi vuodelta vauraampia eläkkeelle jäädessään, mutta samaan aikaan Suomessa on reilusti yli puoli miljoonaa kansaneläkkeen saajaa”, ex-kansanedustaja ja sinisten eduskuntavaaliehdokas Pietari Jääskeläinen Vantaalta muistuttaa. ”Takuu- ja kansaneläkkeitä olisi syytä korottaa, ja lisäksi keventää pienimpien verotettavien, köyhyysrajan alle olevien eläkkeiden verotusta.”

Sinisten senioriohjelman valmisteluun osallistunut Jääskeläinen kertoo myös, että siniset selvittäisi mahdollisuuden yhdistää eri sosiaali- ja terveysmaksujen maksukatot sekä ajallisen jaksottamisen esimerkiksi puolivuosittain, jolloin monesta eri maksusta ei koidu vuoden alussa liian suurta maksutaakkaa.

”Suomi tarvitsee ison sosiaaliturvauudistuksen. Se tulee viemään vuosia ellei vuosikymmeniä. Sitä ennen pitää olla valmiutta selvittää helpotuksia kaikkein pienituloisimpien maksuihin, jotka astuisivat mahdollisimman nopeasti voimaan”, Jääskeläinen painottaa. ”Lisäksi ehdotamme ohjelmassamme, että eläkeikää lähestyviä pitäisi valistaa paremmin taloudellisen tilanteen muuttumisesta. Moni eläkeläinen yllättyy tulojen pienentymisestä.”

Siniset haluaa lisäksi selvittää, onko perustuslaillisesti mahdollista asettaa suurimmille eläkkeille eläkekatto.

”Valtion maksamalla eläkkeellä ei ole tarkoitus kenenkään rikastua”, Jääskeläinen sanoo ja muistuttaa samalla, että eläkekatto on käytössä monissa Euroopan maissa. ”Eläketurvakeskuksen mukaan Ruotsissa eläkepalkkakatto on 4130 €/kk. Se on korkein palkka, josta eläke lasketaan. Yhdysvalloissa, Belgiassa ja Kreikassa eläkekatto on noin 2470 €/kk.”

Hoitajamitoitus 0,7 lakiin ja kaikki vanhusten hoitomuodot paremmiksi

”Siniset kannattaa sitä, että hoitajamitoitus nostetaan 0,7:ään. Samaan aikaan on varmistettava, että esimerkiksi siivous- ja toimistotyö ovat mitoituksen ulkopuolella”, Jääskeläinen korostaa. ”Tärkein tavoite on saada kaikki ikäihmisten hoiva kaikille osapuolille inhimillisemmäksi, myös kotihoito ja omaishoito. Omaishoidontukea olisi esimerkiksi myönnettävä samoin perustein koko maassa. Lisäksi lisäisimme omaishoitajien vapaapäiviä. Kuntien kannattaisi panostaa enemmän omaishoitajien palveluihin.”

Lue Sininen senioripolitiikka