Siniset: On aika tehdä Lex Lindström 2 – budjettiriihessä tavoitteena pitkäaikaistyöttömien työllistämiseen panostaminen

Siniset: On aika tehdä Lex Lindström 2 – budjettiriihessä tavoitteena pitkäaikaistyöttömien työllistämiseen panostaminen

Sininen tulevaisuus asettaa ensi vaalikauden työllisyystavoitteen korkealle.

”Meillä on tällä kaudella ollut tuloksellisin työministeri vuosikausiin. Sinisten Lindströmillä on merkittävä rooli siinä, että tämän hallituksen tavoite täyttyy ja menee ylikin. Seuraavalla vaalikaudella on jatkettava samaa linjaa ja oltava kunnianhimoinen. Sinisten esittämien toimenpiteiden myötä on mahdollista saavuttaa yli 75 prosentin työllisyysaste. Aloittaa voidaan jo tämän syksyn budjettiriihestä”, Sinisten puheenjohtaja Sampo Terho paaluttaa.

Osatyökykyiset töihin

Iso haaste työllisyysasteen nostamisessa on osatyökykyisten ja muiden pitkäaikaistyöttömien työllistäminen. Hallitus asetti kevään kehysriihessä selvityshenkilöt arvioimaan nimenomaan tämän joukon palvelutarvetta ja tekemään ehdotuksia, joiden avulla henkilöt ohjataan palvelutarpeensa mukaisen palveluun tai työttömyysturvan sijasta oikean etuuden saajaksi. Työ valmistuu lokakuussa, mutta jo budjettiriihessä on tehtävä päätöksiä tämän ongelman ratkaisemiseksi.

Sininen tulevaisuus esittääkin, että hallitus käynnistää budjettiriihessä yli hallituskauden menevän työkykyohjelman valmistelun. Ohjelma pitäisi sisällään pitkäaikaistyöttömän työkyvyn kartoituksen ja polutuksen takaisin työelämään, oikealla tavalla toimivat välityömarkkinat ja ennen kaikkea sen, että ihmiset saadaan heille oikean palveluun piiriin.

”Tätä ongelmaa ei ratkaista yhdessä riihessä, mutta siitä voidaan lähteä liikkeelle. Siniset ovat valmiita sitoutumaan tähän myös tulevalla vaalikaudella. Keinoja kyllä löytyy. Haluamme ratkaista Suomea riivaavan rakenteellisen työttömyyden ongelman”, Lindström visioi.

Täsmätoimia jo syksyn budjettiriihessä

Osatyökykyisten kannalta tärkeää on päästä oikeiden etuuksien piiriin ja ajoissa hoitoon ja kuntoutukseen. Syksyn budjettiriiheen Siniset vievät heti toteutettavissa olevia toimia kuten mm. nuorten kuntoutumisrahan maksaminen ns. nuorten osallistumistulona ja 55 päivän omavastuun poisto pienituloisilta sairauspäivärahasta.

Jos nuori saisi kuntoutusrahaa koko kuntoutuspäätöksen ajalta, hän voisi keskittyä kuntoutumiseensa eikä jäisi byrokratian hampaisiin ja joutuisi juoksemaan luukulta toiselle toimeentulonsa vuoksi. Sairauspäivärahan 55 päivän omavastuuajan poisto helpottaisi pienituloisten tilannetta.

”Näillä toimenpiteillä nuorten ja pienituloisten osatyökykyisten paluu opintoihin ja työelämään nopeutuu. On vain oikeudenmukaista ja järkevää, että osatyökykyiset ohjataan mahdollisimman nopeasti oikeisiin etuusjärjestelmiin, tarvittavaan kuntoutukseen ja oikeisiin palveluihin”, sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattila painottaa.

Käyttöön Lex Lindström 2

Siniset esittävät syksyn budjettiriihessä myös, että hallitus toistaa jo kerran hyväksi havaitun Lex Lindströmin eli että 60 vuotta täyttänyt ja viisi vuotta työttömänä ollut henkilö pääsisi halutessaan tuen piiriin odottamaan siirtymistään vanhuuseläkkeelle.

”Työkykyohjelman tavoite on kuntouttaa työtön takaisin työmarkkinoille, mutta samalla on tunnustettava sen, että joukossa on ihmisiä jotka eivät enää pääse avoimille työmarkkinoille ja heillekin on löydettävä ratkaisu. Ikääntynyt pitkäaikaistyötön, joka ei nousukauden huipullakaan ole työllistynyt, tuskin työllistyy ennen eläkeikää. Tämä on inhimillistä ja kustannustehokasta politiikkaa, kun samalla vapautamme resursseja työvoimahallinnosta keskittymään niihin, joihin panostaminen vie heidät takaisin työelämään”, Lindström toteaa.

Lisätietoja:
Juha Halttunen, työministeri Jari Lindströmin erityisavustaja
050-5740236

Niina Perälä, sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattilan erityisavustaja
0295 163 107