Siniset ehdottaa: Suomeen turvallisuusministeriö ja varuskunta jokaiseen maakuntaan

Siniset ehdottaa: Suomeen turvallisuusministeriö ja varuskunta jokaiseen maakuntaan

Sininen tulevaisuus on julkaissut tänään puolustuspoliittisen ohjelmansa. Ohjelman keskeinen viesti on, että Suomen puolustuksen on oltava uskottava. Suomen on kyettävä vastaamaan sotilaalliseen painostukseen, nopeasti kehittyvään sotilaalliseen uhkaan ja laajamittaiseen sotilaalliseen hyökkäykseen.

”Suomen on harjoitettava pitkäjänteistä turvallisuuspolitiikkaa, joka perustuu tosiasioiden tunnustamiselle. Ottawan sopimukseen liittyminen oli Suomelta lyhytnäköinen virhe. Turvallisuustilanne on muuttunut radikaalisti tuon päätöksen tekohetkestä. Siniset esittää Ottawan sopimuksesta irtautumista”, Sinisen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Simon Elo sanoo. ”Siniset haluaa ylläpitää mahdollisuutta hakea Nato-jäsenyyttä ja kannatamme Naton ja EU:n välisen puolustusyhteistyön kehittämistä.”

Sininen tulevaisuus esittää ohjelmassaan turvallisuusministeriön perustamista. Puolustus- ja sisäministeriö tulisivat saman katon alle.

”Uudistuksessa rajavartiointi tuotaisiin yhteen maanpuolustuksen kanssa. On ongelmallista, että Rajavartiolaitosta koskeva lainsäädäntö tehdään sisäministeriössä maanpuolustuksesta erillään”, Elo perustelee linjausta.

Yleinen asevelvollisuus säilytettävä, siviilipalvelus maan kokonaisturvallisuuden hyödyksi ja varuskunta jokaiseen maakuntaan

”Valikoiva tai vapaaehtoinen asevelvollisuus on mahdoton ajatus Suomen oloissa ja Suomen kokoisessa maassa. Nykyjärjestelmä on syytä säilyttää”, Sinisen eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Kari Kulmala painottaa. ”Lisäksi siniset lisäisi naisten osallistumismahdollisuuksia maanpuolustukseen, ja tukee ajatusta yhteisistä kutsunnoista.”

Siniset muokkaisi siviilipalvelusta kriisiajan ja kokonaisturvallisuuden tarpeita vastaavaksi koulutukseksi. Lisäksi siviilipalveluksen suorittaneista pitäisi muodostaa rekisteri poikkeusolojen tilanteita varten. Siniset esittää kansalaisille avointa ja vapaaehtoista kansalaispalvelusta, joka tukisi omalta osaltaan maan kokonaisturvallisuutta. Samoin siniset ehdottaa toiselle asteen opintoihin sisällytettäväksi kurssia maanpuolustuksesta.

”Maanpuolustusta on kehitettävä koskemaan kaikkia kansalaisia. Viimeisimmästä sodasta ja kylmästä sodastakin on jo niin pitkä aika, että uskottavan maanpuolustuksen merkitys unohtuu. Me emme halua luoda pelon ilmapiiriä, mutta maantieteellinen sijaintimme velvoittaa realismiin”, Kulmala muistuttaa. ”Aikaisemmat hallitukset ovat tehneet suuren virheen lakkauttaessaan varuskuntia jopa Suomen itärajalta. Sinisten tavoitteena on saada varuskunta joka maakuntaan. Se olisi tärkeää koko maan puolustamisen kannalta.”

Linkki: Puolustuspoliittinen ohjelma

Lisätietoja:
Sinisen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Simon Elo
050-513 0687
Sinisen eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Kari Kulmala
050-513 2213