Siniset haluaa korkeakouluihin enemmän opiskelijoita avoimen väylän kautta – Elolla omaakin kokemusta

Siniset haluaa korkeakouluihin enemmän opiskelijoita avoimen väylän kautta – Elolla omaakin kokemusta

Viikonloppuna taas kymmenet tuhannet toiselta asteelta valmistuvat juhlivat yhden etapin, lukion tai ammattikoulun, päättymistä. Suuri osa heistä valmistautuu parhaillaan pääsykokeisiin. Sinisten mielestä yhdellä koulutusasteella epäonnistumisesta tai aiemmista opintovalinnoista ei saa seurata sitä, että jatko-opintopaikka on käytännössä mahdoton saada.

”Opintoihin pitää olla selvästi erilaisia reittejä, jotta huonosti menneet yo-kokeet eivät ratkaise tulevaisuutta”, Sinisen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Simon Elo sanoo. ”Siniset ottaisi nykyistä enemmän opiskelijoita avoimen väylän kautta. Se on hyväksi todettu tie opintoihin pääsykokeiden ja todistusvalinnan rinnalla. Siinä opiskelijat pääsevät osoittamaan osaamisensa ja motivaationsa nimenomaan kyseisellä alalla, koska avoin väylä korostaa jatkuvaa osaamista.”

Elolla on omakohtaista kokemusta avoimesta väylästä yliopistoon.

”Pääsin aikanaan itsekin avoimien opintojen kautta poliittista historiaa opiskelemaan valtiotieteelliseen tiedekuntaan. Pahimmassa tapauksessa avoimien opintojen kautta voi päätyä eduskuntaan”, Elo veistelee.

Vaikka siniset kasvattaisi avoimen kautta otettavien määrää, osaamistasosta ei saisi tinkiä, vaan osaamisen pitää olla samalla tasolla kuin pääsykokeella valittavien. Opiskelijoiden pitää olla yhtälailla alalle soveltuvia ja motivoituneita.

”Me emme kasvattaisi enää yhtään todistusvalinnan roolia. Pitää olla erilaisia vaihtoehtoja päästä opintoihin. Joillekin sopii pääsykokeet, jotkut hyötyvät todistusvalinnasta ja joidenkin on helpoin osoittaa osaamisensa ja sopivuutensa alalle avoimen korkeakoulun opintoja suorittamalla. Kaikki nämä väylät pitäisi olla tasapuolisesti tarjolla, ja niistä pitää kertoa myös nuorille. Että on erilaisia keinoja päästä opintoihin”, Elo korostaa.

Siniset työstää parhaillaan korkeakoulupoliittista ohjelmaa. Sen kantavia periaatteita ovat suomenkielisen opetuksen ja tutkimuksen tärkeys ja se, että korkeakouluverkkoa ei saa supistaa. Jotta koko Suomi säilyy elinvoimaisena, on hyvät koulutusmahdollisuudet turvattava mahdollisimman kattavasti eri puolella maata.

Lisätietoja:
Sinisen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Simon Elo
050-513 0687