Siniset haluaa parantaa maaseudun ja harva-alueiden toimintaa Norjan mallilla

Siniset haluaa parantaa maaseudun ja harva-alueiden toimintaa Norjan mallilla

”Verotuksen keventäminen harva-alueen pienyrityksissä, työnantajamaksujen porrastus, verovähennysoikeudet ja kohdennetut verovähennykset, syrjäseutulisät, huojennus opintolainoihin, kyläkauppatuki. Keinoja on monia ja niitä on tutkittava ja sovellettava parhaat Suomen olosuhteisiin sopivaksi. Ruotsin ja Norjan malleilla voidaan saada aitoja ja koko Suomea hyödyttäviä muutoksia aikaan”, summaa sinisten kansanedustaja ja harva-alueiden parlamentaarisen työryhmän jäsen Kari Kulmala.

Aluekehitys on monen muuttujan summa, tilastot saatava kuntoon

Vain yhtä muuttujaa tuijottamalla kuva vääristyy ja muuttuu mustavalkoiseksi, Kulmala harmittelee. ”Harva-alueilla on luultua enemmän ihmisiä. Esimerkiksi monipaikkaisuus on lisääntynyt ja loma-asunnot tuovat ihmisiä ympäri vuoden tasaisesti lähes koko Suomeen. Tätä ei osata vielä tilastoida oikein, puhumattakaan siitä, että tilastojen perusteella voisi toimia. Lakkautushuumassa on myös pantu liian paljon palveluja kylmäksi maaseudulla. Muun muassa kyläkoulujen lakkauttamisessa ei ole aina huomioitu todellisia oppilasmääriä tai lakkautukset eivät olekaan tuottaneet haluttuja säästöjä. Tarvitaan parempaa ja monen muuttujan tilastointia päätöksenteon pohjaksi.”

Kuljetustuki elintärkeä koko Suomen kilpailukyvylle ja ulkomaankaupalle

Tällä hetkellä pitkät matkat, huonot tiet, harva asutus ja arktinen ilmasto lisäävät Suomen kuljetuskustannuksia. Ruotsissa kuljetustuet ovat moninkertaiset ja siksi Suomi häviää jo lähtöviivoilla ulkomaankaupassa. ”Tähän on saatava muutos. Kuljetustuet on saatava naapurien tasolle. Kyse ei ole kilpailua vääristävästä tuesta vaan kompensaatiosta. Meiltä pitää saada tavarat, kaivannaiset, ruoka ja puutavara tehtaisiin ja satamiin. Suomi elää ulkomaankaupasta ja hyvinvointimme alkaa metsäautoteiden ja peltoteiden varsilta”, Kulmala vaatii.

Harva-alueen ja maaseudun valttina puhtaus, hiljaisuus, turvallisuus, avarat tilat

Lea Mäkipää iloitsee siitä, että maaseudulla on monia vetovoimaisia valtteja. ”Avaruus, asumisen väljyys, turvallisuus, puhtaus ja hiljaisuus edistävät maaseutumme kilpailukykyä. Niitä pitää vaalia, eikä esimerkiksi turvallisuutta saa päästää rapistumaan. Kohtuullisessa ajassa saatavat poliisipalvelut pitää turvata läpi Suomen. Myös  monenlaisia liikkuvia palveluja on kehitettävä. Pankki, posti, apteekki, tai ruokahuolto ovat arkea helpottavia ja tarpeellisia palveluita poliisi-ja pelastuspalvelujen ohella. Ne voivat olla myös liikkuvia palveluja.”  Sinisten kansanedustaja Mäkipää on myös harva-alueiden parlamentaarisen työryhmän jäsen.

Siniset julkaisivat tänään myös maaseutuohjelmansa, se löytyy täältä

Lisätietoja antavat sinisten

Kansanedustaja Kari Kulmala p. 0505132213

kansanedustaja Lea Mäkipää p. 0505052171