Siniset haluaa toimia suomen kielen aseman parantamiseksi

Siniset haluaa toimia suomen kielen aseman parantamiseksi

”On huolestuttavaa, että monissa Suomen ravintoloissa ei enää saa palvelua suomeksi. Yliopistoissa englanti korvaa suomea opetuksen ja tieteen kielenä. Englanti on ujuttautumassa myös arkeen ja hallintokieleksi. Suomen kielen puolesta käytiin ankara, mutta voitokas taistelu vain noin 150 vuotta sitten. Nyt olemme liiaksi luopumassa vapaaehtoisesti sen käytöstä ja kehittämisestä”, paheksuu kulttuuriministeri Sampo Terho.

”Snellmanin hengessä suomalaisuutta on rakennettava osana maailman monimuotoisuutta. Kansainvälisyys on myönteistä, mutta sen nimissä ei pidä syrjäyttää suomen kieltä.”

Torstaina eduskunta käsitteli hallituksen kertomusta kielilainsäädännön soveltamisesta. Se keskittyy kielellisten oikeuksien toteutumiseen sosiaali- ja terveyspalveluissa, valtionyhtiöissä sekä kieli-ilmapiiriin. Suomen kielen asema ei nouse kertomuksen keskiöön. Suomen kielestä meidän tulisi kuitenkin olla huolissaan.

”Suomi ei saa jäädä kyökkikieleksi, jota puhutaan vain lähipiirin kesken kotioloissa. Ollakseen elinvoimainen, tulee kielen myös kehittyä”, Terho toteaa. ”Siniset haluaa toimia sen hyväksi, että yliopistoissa entistä suurempi osa graduista, väitöskirjoista ja muista julkaisuista tehtäisiin suomeksi. Jos suomea ei arvosteta ja tueta tieteen kielenä, uhkaa se koko kielen asemaa ja kehittymistä. Oman kielemme vaaliminen on meidän jokaisen suomalaisen vastuulla.”

Sinisten mielestä on myös korkea aika miettiä, haluammeko englannin valtaavan alaa käyttökielenä, vai haluammeko edistää maahan tulevien suomen kielen taitoa. Jos suomalaiset eivät pidä suomen kielen asemasta huolta, ei sitä tee kukaan muukaan meidän puolestamme.

”Meidän ei kannata luoda kokonaan englanninkielisiä koulutusohjelmia maahanmuuttajia varten, varsinkin ammatillisen koulutuksen on tähdättävä suomen oppimiseen. Vaikka koulutus alkaisi englanniksi, sen olisi syytä päättyä suomeksi. Koulutammehan osaajia ennen kaikkea Suomen työmarkkinoille. Maahanmuuttaja ei hyödy kokonaan englanninkielisestä koulutuksesta, jos hän aikoo työllistyä Suomessa”, Terho sanoo.

Siniset on osa historiallista suomalaisuusliikettä, joka edistää ja vahvistaa suomen kielen asemaa kaikilla yhteiskunnan tasoilla. Kielipolitiikan on ohjattava arjen kielivalintoja.

Lisätietoja:
Kulttuuriministeri Sampo Terho
050-538 1674