Siniset keventäisi ylioppilaskirjoituksia – 20 kohdan lukio-ohjelma julkaistu

Siniset keventäisi ylioppilaskirjoituksia – 20 kohdan lukio-ohjelma julkaistu

”Ylioppilaskirjoitukset ovat jääneet ajastaan jälkeen. Usean vuoden aikana opittujen asioiden ulkoa pänttääminen ei ole enää nykypäivää”, toteaa sinisten kansanedustaja ja sivistysvaliokunnan jäsen Kimmo Kivelä. ”Ylioppilaskirjoituksissa voisi enenevässä määrin siirtyä esimerkiksi aineistotehtäviin.”

Sininen tulevaisuus pitää lukiota yhtenä suomalaisen yleissivistyksen kulmakivistä: Lukion tehtävänä on tarjota nuorille valmiudet siirtyä jatko-opintoihin sekä kasvattaa heistä aktiivisia ja osaavia kansalaisia, jotka osaavat ajatella kriittisesti ja argumentoida.

”Olemme tehneet lukio-ohjelman, jossa on 20 ehdotusta suomalaisen lukion nykyaikaistamiseksi. Ehdotamme esimerkiksi tutustumisjaksoja korkeakouluihin ja työelämään. Lisäisimme myös yrittäjyyskurssien tarjontaa ja muuta työelämätietoutta lukioissa”, Kivelä jatkaa.

Lukion on pysyttävä tasa-arvoisena vaihtoehtona kaikille taustasta ja asuinpaikasta riippumatta

Viime aikoina keskusteluun on noussut toisen asteen opintojen kalleus. Lukio maksaa yli 2500 euroa oppimateriaaleineen. Lisäksi kuluja tulee ylioppilaskirjoitusten koemaksuista.

”Lukioiden ja kirjastojen yhteistyötä olisi syytä lisätä, ja kirjojen kierrättämistä tehostaa. Jokaisella nuorella täytyy olla tasa-arvoinen mahdollisuus jatkaa haluamassaan koulutuksessa. Se ei voi olla rahasta kiinni”, Kivelä sanoo. ”Siniset olisivat myös valmiita luopumaan yo-kirjoitusten koemaksuista, jotta pienituloiset eivät jättäisi suorittamatta ylimääräisiä aineita tai uusimatta kokeita niiden hinnan vuoksi.”

”Lisäisimme myös etä- ja verkko-opintojen tarjontaa esimerkiksi reaali- ja kieliaineissa, jotta koulutuksellinen tasa-arvo toteutuisi joka puolella Suomea. Esimerkiksi vieraiden kielten tarjonta on monipuolisempaa suurissa kaupungeissa. Nykytekniikka mahdollistaa etäopinnot. Niitä pitäisi olla enemmän tarjolla.”

Ruotsi vapaaehtoiseksi lukiossa

Siniset on jo aikaisemmin ehdottanut, että ruotsista pitäisi tulla vapaaehtoinen aine lukioissa. Siniset ajaa vähintään kahden vapaavalintaisen kielen opintoja sekä monipuolista kielitarjontaa.

”Suomalaisten kielitaito rapistuu. Vielä 2000-luvun alussa puolet lukiolaisista luki vähintään kolmea vierasta kieltä, nykyään enää alle 40 prosenttia. Työelämä kansainvälistyy ja Suomeen tulee aina vain enemmän turisteja. Kielitaidollemme on tehtävä jotain. Mielestämme ruotsin opiskelun pitäisi olla vapaaehtoista lukiossa. Lukiolainen saisi valita tarvitsemansa kaksi vierasta kieltä vapaasti”, Kivelä esittää.

Sinisen tulevaisuuden lukio-ohjelma

Lisätietoja:

Kimmo Kivelä
050-512 0061