Sinisten Ari Jalonen iloitsee: Eduskunnalta merkittävä panostus palomiesten työturvallisuuden kasvattamiseen

Sinisten Ari Jalonen iloitsee: Eduskunnalta merkittävä panostus palomiesten työturvallisuuden kasvattamiseen

Eduskunta on ohjannut 300 000 euroa tutkimushankkeeseen, joka liittyy palomiesten välineistöön työturvallisuuden, toiminnan ja terveyden edistämiseksi metsäpaloissa. Hankkeen tavoitteena on löytää metsäpaloihin tehokkaimmat sammutustekniikat sekä palomiehille tarkoituksenmukaisimmat suojavarusteet. Tulipaloissa syntyy paljon epäpuhtauksia ja lämpökuormaa, jotka ovat erityisen haitallisia terveydelle.

”Tämä on selkeää jatketta sille työturvallisuus-ja terveystyölle, mitä olen tehnyt palomiesten hyväksi Pohjoismaiden neuvostossa ja eduskunnan tasolla”, linjaa palomiestaustainen Sinisten kansanedustaja Ari Jalonen.
Tavoitteena on vähentää selkeästi altistumista syöpää aiheuttaville aineille sammutustyössä ja varusteiden huollon yhteydessä. Syöpä on yksi palomiesten yleisimpiä kuolinsyitä.

”Olen onnellinen siitä, että palomiesten työturvallisuuteen ja terveyteen on vihdoinkin herätty. Tämä on vasta alkua ja tästä työn pitää jatkua. Kiitän Palomiesliittoa, Pelastusopistoa ja Työterveyslaitosta, jotka ovat olleet avainasemassa yhteistyökumppaneina.”

Lisätietoja:
kansanedustaja Ari Jalonen
050-512 0851