Sinisten eduskuntaryhmä vaatii tiekartan sisäisen turvallisuuden parantamiseksi

Sinisten eduskuntaryhmä vaatii tiekartan sisäisen turvallisuuden parantamiseksi

Sinisten puheenjohtaja Sampo Terho esitti eduskuntaryhmän Tammikokouksen linjapuheessaan, että hallitus laatii vielä tällä vaalikaudella sisäisen turvallisuuden tiekartan, joka pyrkii korjaamaan julkisuudessakin esillä olleita sisäisen turvallisuuden vakavia resurssipuutteita.

”Aiemmat hallitukset ovat laiminlyöneet Suomen turvallisuuden ylläpitämisen. Poliiseja on koulutettu aiemmilla vaalikausilla liian vähän. Siksi tämän hallituksen toimet poliisien määrän lisäämiseksi ovat olleet askelia oikeaan suuntaan, mutta poliisireserviä ei yksinkertaisesti ole. Siksi tarvitaan tiekartta, jossa selvitetään, missä puutteet ovat suurimmillaan.”, Terho sanoo. ” Julkisuudessa esillä ollut Itä-Uudenmaan tilanne, jossa suuria määriä rikoksia jää resurssipulan takia tutkimatta vaarantaa kansanturvallisuuden eikä sovi suomalaiseen oikeustajuun.”, hän jatkaa.

Poliisien määrää on lisätty tällä hallituskaudella, mutta aiempien hallitusten laiminlyöntien takia poliiseja on koulutettu liian vähän. Siksi poliisien määrän lisääminen ei tapahdu kertarysäyksellä vaan vaatii suunnitelmallisen ohjelman, johon liittyy myös poliisien koulutus.

”Moni jo myöntää, että poliiseja on liian vähän. Sen sijaan, että käydään huutokauppaa siitä, kuinka monta poliisia tarvitaan, tarvitsemme tiekartan, jossa selvitetään, millä alueilla poliisipula on pahin. On selvää, että lisää poliiseja tarvitaan kaupunkikeskusten ulkopuolelle, mutta tarpeita on varmasti myös tiettyjen rikoslajien tutkinnassa”, Terho linjaa.

Poliisin resurssien lisäksi sisäinen turvallisuus vaatii myös toimivan Rajavartiolaitoksen. Suomalaisilla on tuoreessa muistissa vuoden 2015 maahanmuuttovyöry. Varmuutta siitä, että nykyresursseilla uudesta maahanmuuttajien aallosta selvitään ei ole.

”Siniset ymmärtävät suomalaisten huolen turvallisuudestaan ja haastavat muutkin puolueet ilmoittamaan selkeästi, että poliisien lisäresurssit hoidetaan – mitkä tahansa puolueet seuraavassa hallituksessa ovatkaan. Jos sisäinen turvallisuus ja kansalaisten turvallisuuden tunne ei ole kunnossa, yhteiskunta ei kestä”, Sampo Terho päättää.

Koko linjapuheen löydät täältä:
https://www.sininentulevaisuus.fi/sampo-terhon-tammikokous-2019-linjapuhe/

Video puheesta katsottavissa täältä:
https://youtu.be/gqNi_2Xesjw

Sisäisen turvallisuuden ohjelma luettavissa täältä:
Sisäinen turvallisuus

Lisätietoja
Sampo Terho
050 5381674